Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Overimplementeringer af EU-regler

En meget stor del af Danmarks lovgivning tager sit afsæt i EU-lovgivning. Derfor er det afgørende, at Danmark gennemfører EU-reglerne på en hensigtsmæssig måde.

Det er erhvervslivet, der skal skabe de nye jobs og ny vækst i samfundet. Det er derfor helt centralt, at virksomhederne oplever gode rammevilkår og styrket konkurrenceevne overfor udlandet

En meget stor del af Danmarks lovgivning tager sit afsæt i EU-lovgivning. Derfor er det afgørende, at Danmark gennemfører EU-reglerne på en hensigtsmæssig måde. Desværre har der i Danmark gennem mange år været tradition for at overimplementere EU-regler.

Overimplementering betyder, at Danmark gennem national lovgivning og/eller administrativ praksis vælger at gå videre end det, EU-reglerne kræver, og længere end hvad gennemsnittet af de øvrige EU-lande gør. Det forværrer danske virksomhederes konkurrenceevne og har en betydelig negativ effekt på opretholdelsen af vækst og arbejdspladser i Danmark, fordi danske virksomheder skal overholde flere omkostningsdrivende krav, end deres europæiske konkurrenter.

Landbrug & Fødevarer har gennemført en kortlægning af de mest skadelige overimplementeringer, der rammer den danske fødevareklynge. Læs mere om de konkrete overimplementeringer.

Hvordan undgår vi overimplementering i fremtiden?
Målet derfor være, at man løbende konsekvensvurderer og ”rydder op” i eksisterende lovgivning. Samtidig bør der sættes en effektiv stopper for overimplementering i ny lovgivning. For at undgå overimplementering i fremtiden bør der skelnes mellem to forhold:

  • Eksisterende overimplementereringer, som findes i vores nuværende love og praksis.   
  • Fremtidige overimplementeringer, der kan fremkomme, når Danmark skal gennemføre nye EU-regler i de kommende år.

Landbrug & Fødevarer ser derfor med glæde på, at regeringen har nedsat et Implementeringsråd til forebyggelse af ulige konkurrencevilkår, så danske virksomheder ikke pålægges strengere krav end virksomheder i andre EU-lande.

Implementeringsrådets opgave er at varsle regeringen, når EU-Kommissionen er på vej med ny lovgivning, som har særlig interesse for dansk erhvervsliv. Rådets opgave er samtidig at fremhæve områder i den eksisterende lovgivning, hvor implementering eller fortolkning af EU-direktiver kan revideres for at lette byrderne på erhvervslivet.

Landbrug & Fødevarer har en plads i Implementeringsrådet, der en god platform for at sikre erhvervslivet bedre rammevilkår. Landbrug & Fødevarer opfordrer derfor til, at medlemmerne sender eksempler på EU overimplementering, der bør ændres, så den danske fødevareklynges konkurrenceevne forbedres.

Implementeringsrådet

Overimplementering af EU regler

Lea Stentoft