Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Regional erhvervspolitik

Hvis Danmark fortsat skal klare sig i den internationale konkurrence er det afgørende at sikre gode konkurrenceforhold for erhvervslivet i hele Danmark i alle regioner. Vi har brug for en sammenhængende national, regional og europæisk indsats for erhvervsudviklingen.

Vi skal satse på de styrkepositioner, vi har. Fødevareklyngen i Danmark er en af landets helt klare styrkepositioner, og landbruget og fødevareerhvervet spiller en væsentlig rolle for fortsat vækst og udvikling i regionerne. Gennem Landbrug & Fødevarers aktive deltagelse i Danmarks Vækstråd og i de regionale vækstfora arbejdes der for at synliggøre erhvervets potentiale. Potentialet er nærmere beskrevet i Landbrug & Fødevarers regionale erhvervspolitiske strategi.

Strategien peger på fem områder, hvor erhvervet har en særlig styrke:

  • Fødevareerhvervet – en global klynge med lokal forankring
  • Grøn teknologi – fødevareerhvervet som udviklingslaboratorium
  • Landdistrikter og udkantsområder
  • Fornybare ressourcer og recirkulering – det biobaserede samfund
  • Sundhed og forebyggelse

En satsning på områderne vil styrke innovation og iværksætteri og opgradere og udnytte de menneskelige ressourcer i regionerne, og derigennem rummer hvert af de fem områder store muligheder for at sikre fortsat vækst og udvikling i regionerne. Vel at mærke en bæredygtig vækst og udvikling, der understøtter behovet for et skift væk fra et samfund baseret på fossile ressourcer til et samfund baseret på fornybare ressourcer.