Vækstpolitik

Danmark har høj velstand sammenlignet med andre lande. En fortsat vækst er derfor altafgørende for at opretholde den høje standard.

Udebliver væksten, kan det koste Danmark dyrt. Vil vi fortsat have en høj velfærd, er det vigtigt at sikre udvikling og vækst, så vi i fremtiden kan opretholde velfærdsgoder som et veludbygget sundhedsvæsen og fri uddannelse af høj kvalitet.

Landbrug & Fødevarer er klar med en række konkrete bud på, hvordan der skabes mere vækst.

Danmark skal producere varer og ydelser, der kan konkurrere med andre lande og herved skabe arbejdspladser og indtægter. Vi skal fastholde og øge vores markedsandele, især på de fjerne markeder, hvor der sker en voldsom vækst i disse år, herunder BRIK-landene.

Fokus er på ”vækstens 7 søjler” nemlig de grundlæggende rammebetingelser for vækst. Disse omfatter områderne:

  • Finansielle rammer
  • Offentlig regulering
  • Skatter og afgifter
  • Energi og bæredygtighed
  • Forskning og udvikling
  • Arbejdsstyrken.

Landbrug & Fødevarer har i vækstoplægget Ny vækst og udvikling i Danmark, udarbejdet en række forslag til nye initiativer der vil forbedre rammerne for ny udvikling og beskæftigelse, og skabe vækst i Danmark.

Landbrug & Fødevarer har en vision om at lade Danmarks fortsatte vækst og velstand bygge på et effektivt og moderne erhvervsliv, der samtidig er med til at løse en række samfundsmæssige udfordringer.