EU's fælles landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik er én af EU’s ældste politikker, og du kan her læse mere om udviklingen, samt om Landbrug & Fødevarers målsætninger indenfor EU’s landbrugspolitik

Den fælles landbrugspolitik består af to søjler. Søjle I er den direkte landbrugsstøtte og den fælles markedsordning. Søjle II finansierer landdistriktspolitikken, der har til formål at sikre udviklingen, herunder opretholde gode erhvervs- og levemuligheder i landdistrikterne. Landdistriktspolitikken har desuden fokus på natur og miljø. Den direkte støtte går til den enkelte landmand, mens landdistriktspolitikken går til de landmænd, der f.eks. investerer i grøn omstilling.

Landbrug & Fødevarers overordnede målsætning for EU's landbrugspolitik er:

  • At landbrugspolitikken understøtter en bæredygtig, markedsorienteret og konkurrencedygtig landbrugsproduktion af sunde kvalitetsfødevarer under hensyn til klima, natur og miljø.

Læs mere om Landbrug & Fødevarers holdning til de forskellige dele af EU’s landbrugspolitik her: 

Læs her om Landbrug & Fødevarers overordnede målsætninger indenfor EU’s landbrugspolitik.
Læs bl.a. om vores arbejde omkring den nye EU-klimalov, den flerårige finansielle ramme 2021-2027 samt EU's "jord til bord"-strategi.
Læs her om EU’s landdistriktspolitik, der har til formål at fremme udviklingen i Europas landdistrikter.
Læs her om EU's vækststrategi Europa 2020 og landbrugs- og fødevaresektorens bidrag hertil.

EU's fælles landbrugspolitik

Fakta om EU's landbrugspolitik