Europa 2020

Læs her om EU's vækststrategi Europa 2020 og landbrugs- og fødevaresektorens bidrag hertil.

Europa 2020 er EU’s tiårige vækst- og beskæftigelsesstrategi, der startede tilbage i 2010. Strategien skal styrke medlemslandenes konkurrenceevne og skabe de rette forudsætninger for intelligent, bæredygtig og social inkluderende vækst. Disse tre fokusområder skal hjælpe EU og medlemslandene med at skabe høj beskæftigelse, produktivitet og social samhørighed. EU har derfor fastsat fem ambitiøse mål for beskæftigelse, innovation, uddannelse, social inklusion og klima/energi - der skal nås inden 2020.

På en lang række af disse områder spiller landbrugs- og fødevaresektoren en central rolle. Landbrugs- og fødevaresektoren bidrager til den europæiske økonomi med vækst, arbejdspladser og eksport.

Landbrug & Fødevarers mål er, at:

  • Støtte op om tiltag, der styrker Danmarks og dansk landbrugs konkurrenceevne både nationalt og på EU-plan
  • Europa 2020-strategien bør være en integreret del af EU's landbrugspolitik