Fakta om EU’s landbrugspolitiks historie

Den fælles landbrugspolitik er én af EU’s ældste politikker, og du kan her læse mere om udviklingen.

Den fælles landbrugspolitik i EU blev indført tilbage i 1962, og er dermed én af EU’s ældste og vigtigste politikker. Den fælles landbrugspolitik havde dengang bl.a. til formål at give EU-borgerne fødevarer til overkommelige priser, og der blev derfor indført prisstøtte. Landbrugspolitikken er sidenhen løbende blevet reformeret.

I 1980’erne er EU’s landbrugsproduktion blevet så effektiv, at der bliver produceret flere fødevarer end nødvendigt. De overskydende fødevarer bliver oplagret, hvilket resulterer i ’fødevarebjerge’. Der bliver herefter foretaget en række initiativer, der skal bringe produktionen på niveau med efterspørgslen.

I 1992 skifter den fælles landbrugspolitik fra at støtte markedet til at støtte produkterne. Prisstøtten bliver derfor begrænset og erstattes af direkte støttebetalinger til landbrugerne.

I 2003 bliver landbrugsstøtten afkoblet fra produktionen. Landbrugerne får nu indkomststøtte ved at sørge for, at landbrugsarealerne lever op til fælles standarder indenfor miljø, dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

I 2015 trådte en ny landbrugsreform så i kraft, hvor der stilles endnu flere grønne krav til landbrugerne, for at kunne modtage landbrugsstøtte.  Reformen vil gælde frem til 2020, og du kan læse mere under 'Fakta om grundbetaling og grønne krav' samt 'Nye elementer i EU’s landbrugspolitik'.

EU’s landbrugsbudget
Støtte til landbrugsproduktion i EU’s medlemslande har altid haft stor betydning for den fælles landbrugspolitik, og i mange år udgjorde landbrugsstøtten halvdelen af EU’s samlede budget. I dag er landbrugsstøtten skåret således, at den udgør ca. 36 procent af EU-budgettet. I perioden fra 2014-2020 er det samlede landbrugsbudget på ca. 360 mia. €.

I 2013 fik Danmark 7,2 mia. kr. i landbrugsstøtte, men på grund af reduktionen af EU’s landbrugsbudget, samt beslutningen om at omfordele støtten gradvist mellem medlemslandene, medfører det, at den danske landbrugsstøtte vil blive beskåret til 6,6 mia. kr. i 2020.

Miljø- og Fødevareministeriet har derudover besluttet, at der skal overføres 2,1 mia. kr. fra direkte betaling til landdistriktsprogrammet i perioden 2016-2020. Denne omfordeling betyder, at en gennemsnitlig landmand i 2015 fik 14.000 kr. mindre i direkte støtte.

Hvis EU’s landbrugsbudget ser ud til at skride, vil der blive skåret i landbrugsstøtten. Små landmænd, der modtager mindre end 2.000 €, vil dog blive undtaget herfor.

Læs mere om EU’s landbrugspolitik på Europa-Kommissionens hjemmeside.