Forebyggelsesanbefalinger

Den mest effektive måde at dæmme op for livsstilssygdomme er forebyggelse. Det batter langt mere end alle diskussioner om afgifter, momsfritagelse og fedtskatter. Vi mener, at viden om sund kost, motion og livsstil er grundlaget for at træffe det sunde valg.

Det er afgørende, at der kommer øget fokus på at påvirke allerede i en tidlig alder. Derfor skal indsatsen fokusere på sunde måltider til børn og unge i skolerne og på oplysning om kost og sundhed – især henvendt til børn og deres forældre. Målet er, at der både i praksis og i teori helt fra starten lægges vægt på at skabe et sundt afsæt for det enkelte barn og dets forældre: Hertil kommer behovet for en udvidelse af den generelle indsats.

I dag bruges der ikke mange penge på forebyggelse i forhold til, hvad der bruges på behandling. Et højere ambitionsniveau er nødvendigt i den offentlige forebyggelsesindsats. Derfor har vi givet vores bud på, hvor indsatsen bør ligge, hvis vi skal have mere sundhed for pengene. Der er ingen tvivl om, at man med Landbrug & Fødevarers forslag vil opnå en langt større positiv effekt.

Landbrug & Fødevarer anbefaler:
  • Et gratis ernæringsrigtigt måltid skolemad om dagen til alle skolebørn. Skolemaden skal finansieres over skatten, da det er et fælles ansvar, at de danske børn får ernæringsrigtig mad. Hvis man gør madordningen forældrebetalt, får man en social slagside, da de mest udsatte grupper af børn vil stå udenfor ordningen.        
  • Flere og større kampagner om det sunde valg. Erfaringer og viden fra tidligere kampagner viser, at det har beviselig effekt. For eksempel fra kampagnerne ”Skrab smørret”, ”Fisk 2 gange om ugen” og ”6 om dagen”.
  • Fødevareministeriets ernæringsindsats skal styrkes, og ”Alt om kost” udvikles til at kunne være en reel indgang til kommunernes konkrete forebyggelsesindsats. Kommunerne står for den konkrete forebyggelsesopgave og har behov for en kvalificeret partner, derfor er der brug for et tættere partnerskab mellem kommunerne og Fødevarestyrelsen.
  • Ernæring og sundhed skal have en langt mere fremtrædende placering på skoleskemaet – både i form af praktisk undervisning i skolekøkkener og i form af viden i biologi, dansk og andre fag. Den eksisterende uddannelsesplan for den enkelte elev skal suppleres med en sundhedsplan. For at sikre dette skal sundhed og kost ligeledes fylde mere på lærer- og pædagoguddannelserne.