Sundhed og mad

Læs her hvad landbrugs- og fødeerhvervet mener der er behov for at holde fokus på til at sikre og forbedre fremtidens sundhed i Danmark

Mad har indflydelse på vores sundhed, så det vi spiser kan dermed være med til at forbedre sundhedstilstanden i Danmark.

Fødevareerhvervet ser sundhed som en af de største udfordringer i de kommende år. Som et internationalt erhverv, der årligt producerer fødevarer til omkring 15 millioner mennesker, ser vi sundhed som et af de væsentligste pejlemærker i forhold til fremtidens produktion af fødevarer.

Sundhed er ikke noget nyt for os. Vi har tænkt sundhed ind i vores produktion i flere årtier. Denne udvikling vil vi fortsætte gennem forskning og udvikling, så vi også fremover kan være leverandør af sunde produkter, som giver forbrugerne lyst til at spise sund mad med glæde.

For at sikre og forbedre fremtidens sundhed i Danmark, mener fødevareerhvervet, at der er behov for fokus på følgende områder:

 • Målrettet indsats henvendt til børn og unge kan have en meget positiv effekt
  Sundhed handler til en vis grad om vanedannelse. Det har vist sig, at en indsats mod børn har en stor effekt for børnenes vaner. Det man lærer i barndommen, tager man med sig ind i voksenlivet. Derfor er det helt afgørende, at der gøres en målrettet indsats overfor børn og unge.
    
 • Indsat henvendt til de ældre kan forlænge liv
  De ældre i Danmark bliver ikke lige så gamle som i vores nabolande, og det skal der ændres på. Selv mindre ændringer i de ældres kost og livsstil kan have stor effekt. Der er behov for en målrettet oplysningsindsats samt konkrete initiativer, som kan give de ældre et sundere liv samt ekstra livskvalitet.
    
 • Dialog med forbrugerne om sundhed
  Mere information og oplysning er en god og sikker måde at forbedre sundhedstilstanden hos befolkningen på ikke kun nu, men også i fremtiden. Forbrugerne skal ikke styres, men hjælpes til at træffe de rette valg. Det skal ske ved at understøtte gode initiativer, som bl.a. handler om at forbedre forbrugernes kendskab til madlavning og kost.
    
 • Forskning og udvikling garanterer sunde produkter
  Fødevareerhvervet arbejder konstant med forskning og produktudvikling af sundere produkter med f.eks. lavere salt eller fedtindhold. Der arbejdes på at højne den ernæringsmæssige værdi i fødevarerne samtidig med, at der tages højde for en god smagsoplevelse. Forskning i sundhed vil være et strategisk indsatsområde for fødevareerhvervet i fremtiden.
    
 • Fokus på øget motion er nødvendig
  Der er behov for en målrettet indsats for at få danskerne til at motionere mere. Mere oplysning og kampagner kan hjælpe til en positiv udvikling. Også mere aktivitetsbaserede oplevelser kan være med til at fremme motion såsom ”Spor i landskabet”, der kombinerer en rask vandretur og gode naturoplevelser.
      
 • Flere skal trække læsset gennem flere partnerskaber om sundhed
  Alle i vores samfund skal bidrage til sundheden. Det er afgørende, at så mange som muligt er med til at tænke sundhed ind i alle relevante sammenhænge. En holdningspåvirkning fra flere sider skaber et positivt pres på forbrugernes vaner. Partnerskab og samarbejde er derfor en sikker vej til en bedre sundhed.