Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Forsknings- og innovationspolitik

Landbrug & Fødevarer arbejder på at fremme forskning og innovation på jordbrugs- og fødevareområdet.

Dansk jordbrug og fødevareindustri er blandt de førende i verden til at bringe ny viden i anvendelse. Dette er blandt hovedårsagerne til, at Danmark er internationalt konkurrencedygtig på jordbrugs- og fødevareområdet. Den danske fødevaresektor regnes i følge internationale undersøgelser for at være den mest innovative i Europa.

Danmark har tradition for en stærk offentlig og privat jordbrugs- og fødevareforskning og gode samarbejdsrelationer mellem erhverv, universiteter og andre videninstitutioner. I kombination med erhvervenes vilje til at investere i og implementere ny viden danner dette baggrunden for, at Danmark har opnået det internationalt høje videnniveau både i primærproduktionen og i forarbejdningsindustrien, herunder hele følgeindustrien.

Fremtiden i jordbrugs- og fødevareerhvervet afhænger blandt andet af sektorernes evne til og vilkår for fortsat at være innovative, og at der fortsat udføres forskning af international høj kvalitet, der tilvejebringer ny viden og anvendelsesorienterede forskningsresultater, som virksomheder og primærproducenter kan implementere, og dermed styrke konkurrenceevnen.

Landbrug & Fødevarer har etableret et Forsknings- og uddannelsesudvalg som består af de ledende forskningsansvarlige fra medlemsvirksomheder og L&Fs innovationssystem og GTS systemet.

For at styrke forskning og innovation, vil Landbrug & Fødevarer arbejde for at:

  • Styrke rammevilkårene for jordbrugs- og fødevarerelateret forskning og innovation til fordel for erhvervets konkurrenceevne
  • Sikre et uddannelsessystem målrettet erhvervslivets behov
  • Styrke den strategiske fødevareforskning
  • Øge fokus på anvendelsesorienteret forskning, der sikrer større og mere effektiv implementering af ny viden og teknologi  
  • Forbedre samarbejde med de førende internationale videnmiljøer indenfor jordbrugs- og fødevareforskning
  • Opretholde et uangribeligt forskningsbaseret myndighedsberedskab, som understøtter en videnbaseret regulering