Foto: Niels Hougaard (Foto: HOUGAARD NIELS)

Landbrug & Fødevarers klimavision

Vi arbejder for et dansk fødevareerhverv, der er endnu mere klimaeffektivt, og som er klimaneutralt i 2050. Vi skal ikke udlede flere klimagasser, end vi optager.

Det er vores vision, at Danmarks fødevareproduktion skal være klimaneutral senest i 2050. 

I 2050 vil befolkningstilvæksten, fødevareefterspørgslen og de medfølgende klimaforandringer rejse en enorm udfordring. For produktionen af fødevarer påvirker klimaet, og derfor er der brug for nye, innovative løsninger.

Vi har en vision om, at det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050.  Vi vil gå forrest og skabe løsninger på den danske klimaudledning, men også inspirere og vise vejen for vores globale kolleger. Vi skal tænke større end Danmark, for klimaudfordringen er hverken national eller regional – den er global. Det kan fx være i form af udtagning af kulstofrige lavbundsjorde fra landbrugsproduktion, produktion af bæredygtig energi eller at fodre køerne med metanreducerende foder.

Landbrug & Fødevarers arbejde med grøn omstilling er baseret på følgende principper:


• Det danske fødevareerhverv skal være klimaneutralt i 2050 med en uændret eller større produktion. I 2050 skal man således fortsat have en stor dansk fødevareklynge, der leverer eksport, vækst og arbejdspladser til hele Danmark.

• Klimakrisen er global – og skal løses globalt. Klimaløsningerne skal skabe reelle reduktioner af drivhusgasser, og ikke blot flytte dem til den anden side af den danske grænse. En af de bedste måder er ved at udvikle nye metoder, produkter og teknologi, som vi kan eksportere til resten af verden.

• Den grønne omstilling skal gå hånd i hånd med vækst og konkurrenceevne og skal være en udvikling af fødevareerhvervet – ikke en afvikling. Det skal fortsat være attraktivt at have produktion i Danmark.

 

Læs mere på lf.dk/klima