Miljø

Landbruget og fødevareerhvervet arbejder bevidst med ressourceoptimering og miljøteknologiske løsninger.

Landbruget og fødevareerhvervet arbejder bevidst med ressourceoptimering og miljøteknologiske løsninger.
Landbrug & Fødevarer arbejder for, at landmanden har faste og rimelige rammevilkår med rod i en fagligt velfunderet miljøregulering.
Landbrug & Fødevarer arbejder for et konkurrencedygtigt landbrugserhverv i pagt med natur og biodiversitet.
Landbruget ønsker at spille en central rolle i fremtidens biobaserede samfund. Landbrug & Fødevarer arbejder for at sikre en bæredygtig og konkurrencedygtig dansk planteproduktion baseret på et højt vidensniveau.

Viden om miljø