Vandmiljø og kvælstof

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at landmanden har faste og rimelige rammevilkår med rod i en fagligt velfunderet miljøregulering.

Læs om Landbrug & Fødevarers arbejde med vandmiljø og kvælstof.   

Anders Panum Jensen

Marie Østergaard

Søren Thorndal Jørgensen