Ny vækst i landbrugs- og fødevareerhvervet

Landbrug & Fødevarer går sammen med 3F og Fødevareforbundet NNF om et forstærket politisk samarbejde. Samarbejdet skal sikre, at fødevareerhvervets synspunkter bliver hørt.

Budskabet fra Landbrug & Fødevarer, 3F og Fødevareforbundet NNF er, at Danmark bør udnytte det store potentiale for vækst i den danske fødevareklynge. Det skyldes en hastigt voksende global middelklasse, der i stigende grad efterspørger kødprodukter, som danske virksomheder kan producere. Det skyldes klimakrisen, som dansk landbrug har enestående muligheder for at bidrage til at løse og tjene penge på, og det skyldes moderne dansk miljøteknologi, der tillader at øge produktionen samtidig med, at miljøbelastningen falder.

Det var blandt andet de pointer, som de tre parter fremførte i denne kronik i Jyllands-Posten, der kickstartede samarbejdet.

Nye vækstforslag
Hvis Danmark skal indfri potentialet i fødevareklyngen, er der behov for at forbedre de lovmæssige rammer, som landbruget og fødevareindustrien i dag fungerer under. Derfor har Landbrug & Fødevarer, 3F og Fødevareforbundet NNF udarbejdet en række fælles forslag, der skal få gang i væksten og styrke beskæftigelsen. De kan hentes og printes fra boksen til højre.

Listen med vækstforslag vil løbende blive udvidet, efterhånden som der dukker nye sager op, hvor der er fælles fodslag.