Landbrug & Fødevarers politik for ansvarlig soja til foderformål

Soja har en sammensætning af proteiner, som tilgodeser dyrenes behov; og soja indgår derfor i mange foderblandinger. Soja har en høj produktion per areal. Hvis man ville erstatte soja med andre protein-afgrøder, skulle man inddrage et større areal til dyrkningen. Men nogle steder i Sydamerika har dyrkning af soja ført til afskovning, og nogle steder foregår sojaproduktionen på en måde, der har negative miljømæssige og sociale konsekvenser.

Landbrug & Fødevarer vil være med til at sikre, at den soja, som bliver importeret til Danmark, er produceret under ansvarlige forhold.

Vi har fokus på at skabe en mærkbar forskel og skabe reelle forandringer i den måde, som sojaen bliver produceret på. Danmark importerer kun cirka 0, 5 procent af den samlede globale sojaproduktion. Derfor bakker vi op om FEFACs - den Europæiske Foderindustri - arbejde for at sikre, at den soja, der kommer til Europa, er dokumenteret ansvarlig og afskovningsfri. På den måde taler vi med en fælleseuropæisk stemme og er med til at skabe en samlet efterspørgsel, som kan drive en omstilling til mere gennemsigtighed i forsyningskæderne og ansvarlighed i produktionen.

Arbejde i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja

Landbrug & Fødevarer arbejder sammen med de øvrige medlemmer i Dansk Alliance for Ansvarlig Soja om at virkeliggøre alliancens vision om, at al soja, som importeres til Danmark, er ansvarlig, herunder lovlig og afskovningsfri.

Import af ansvarligt produceret soja

Landbrug & Fødevarer arbejder for, at soja-leverancer til alle vore medlemmer senest i 2025 er tredjeparts certificeret eller verificeret ansvarlig og afskovningsfri med dokumenteret sporbarhed og lever op til Den Europæiske Foderindustri FEFAC’s retningslinjer for ansvarlig soja.
Indtil 2025 optrappes minimumsandelen af certificeret eller verificeret ansvarlig soja som følger med henblik på omstilling af forsyningskæderne: 2021: 20 %, 2022: 40 %, 2023: 60 %, 2024 80 %, 2025: 100 %.

Dansk proteinfoder

Landbrug & Fødevarer arbejder i partnerskabet Dansk Protein Innovation på at udvikle nye lokalt producerede proteinfodermidler. Målet er at erstatte 30 procent af det danske behov for soja med de nye foderkilder, det gælder blandt andet bioraffinering af proteiner fra græs, udvikling af nye konkurrencedygtige hestebønnesorter, protein fra søstjernemel og mikrobielt produceret protein, hvor der er store muligheder for at øge den danske produktion af protein til foder.

Internationalt samarbejde og partnerskaber med producentlande

Landbrug & Fødevarer opfordrer regeringen til at arbejde for krav om ansvarlig og afskovningsfri importer på EU-plan. Det danske erhvervs strategi om at fremme udviklingen af et marked for certificerede ansvarlige produkter gennem et efterspørgselstræk skal udbredes, så landmænd og virksomheder i europæiske lande stiller de samme krav. På den måde får vores indsats en langt større effekt.

Landbrug & Fødevarer opfordrer myndighederne til at prioritere en dialog med producentlandene om ansvarlig produktion - herunder bilateralt gennem sektorsamarbejdet, men også via EU-samarbejdet og gennem de internationale organisationers programmer. Ansvarlig produktion fremmes ikke kun ved at stille krav, men også gennem dialog og samarbejde med producentlandene.

Opdateret: August 2021