Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Landbrug & Fødevarers politik for ansvarligt indkøb af soja fra Sydamerika til foderbrug

Den sydamerikanske soja der bruges i foder til den animalske produktion i Danmark, skal være produceret under ansvarlige forhold.

Den sydamerikanske soja der bruges i foder til den animalske produktion i Danmark, skal være produceret under ansvarlige forhold. Det handler blandt andet om at undgå børnearbejde og undertrykkelse og diskrimination af arbejdstagere samt at der skal være organisationsfrihed. Det handler også om, at de internationale regler for brug af pesticider skal overholdes og at undgå, at der sker produktion i sårbare områder.

Samtidig skal indkøb af soja kunne ske til priser, så de fortsat er muligt at have en konkurrencedygtig animalsk produktion i Danmark.

Opfyldelse af disse mål kan ske gennem krav til leverandørerne af soja om, at de skal leve op til en række indkøbskriterier. Det kan også ske gennem deltagelse i certificeringsordninger, hvis formål er at fremme en ansvarlig produktion af soja.

Landbrug & Fødevarers medlemsvirksomheder vil derfor stille krav til deres leverandører om, at soja til foderbrug skal leve op til en række kriterier for ansvarlig produktion. Samtidig vil Landbrug og Fødevarer indkøbe certifikater for bæredygtig soja for at opnå erfaringer med de ordninger, der ligger bag certifikaterne.

Krav til leverandørerne
De store globale handelshuse er helt centrale i forhold til indkøb af soja. Uden deres medvirken vil effekten af en dansk indkøbspolitik være begrænset. Desuden vil påvirkning af handelshusene kunne få effekt på en større del af produktionen, end alene den mængde der afsættes i Danmark.

Derfor vil de danske indkøbere af sydamerikansk soja stille krav til deres handelspartnere om, at de tager ansvar, Det skal ske ved at de globale handelshuse skriftligt bekræfter, at de vil opfylde nedenstående seks indkøbskriterier:

  • Leverandøren er medlem af Global Compact eller lignende
  • Leverandøren støtter ikke og er ikke involveret i børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination eller overgreb
  • Leverandøren støtter arbejdstageres ret til foreningsfrihed og retten til at indgå kollektive overenskomster for alle arbejdstagere
  • Leverandøren støtter og forpligter sig til at følge soja-moratoriet og køber ikke sojabønner fra områder i Amazonas, der er ryddet efter den 24. juli 2006
  • Leverandøren har en politik om ikke at købe sojabønner, der er dyrket på arealer, der efter maj 2009 er ryddet for naturlig vegetation, med mindre det er i overensstemmelse med national lovgivning
  • Leverandøren har en politik om, at anvendelsen af pesticider sker i overensstemmelse med den lokale lovgivning samt Stockholm-konventionen og Rotterdam-konventionen.

Indkøb af certifikater
Internationale organisationer som RTRS m.fl. har opstillet krav til ansvarlig produktion af bl.a. soja. Kravene er i de fleste tilfælde ledsaget af en certificeringsordning. Der er flere principper for handel med certificerede produkter.

Landbrug & Fødevarer vil indkøbe RTRS certifikater eller certifikater fra ordninger med krav svarende til RTRS. Det skal give os en indsigt i ordningerne samt et samarbejde med certificeringsorganerne, som vi vil gøre brug af i videreudviklingen af vores politik på området.

Dynamisk politik
Udviklingen af strukturerede systemer til sikring af ansvarligt sojaindkøb er endnu på et forholdsvis tidligt stadium. Det gælder både hos handelshusene og blandt certificeringssystemerne. Derfor vil der løbende ske en tilpasning af de enkelte elementer i Landbrug og Fødevarers politik på området.

Landbrug & Fødevarer vil revidere politikken årligt i lyset af de erfaringer vi opnår og udviklingen i øvrigt, herunder blandt andet:

  • I de store handelshuses politik for handel med soja
  • Modenhedsniveauet i certificeringssystemerne herunder prisdannelsen på certifikater for produktion i de lande, hvor hovedparten af indkøbet foretages

I den årlige revision af politikken vil vi tage stilling til, om der skal justeres i indkøbskriterierne over for handelshusene, og til omfanget af køb fra certificeringsordninger på området.

Januar 2014