Udbud af forskningsbaseret myndighedsbetjening

Landbrug & Fødevarers principper for intelligente udbud af forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Konkurrenceudsættelse af den forskningsbaserede myndighedsbetjening rummer store potentialer men også visse risici. L&F anbefaler derfor, at følgende principper lægges til grund for konkurrenceudsættelsen:

 • Faglighed, således at konkurrenceudsættelser bliver baseret på grundige forudgående faglige analyser af, hvilke faglige områder og/eller opgaver, der vil kunne vinde mest ved udbud. Dels skal tilstedeværelsen af relevante alternative forskningsmiljøer afdækkes. Dels skal omkostninger og ejerskab relateret til infrastruktur samt proprietære modeller og data tages i betragtning.
     
 • Fleksibilitet, så opgaver og områder både kan konkurrenceudsættes mhp at blive flyttet til andre universiteter og mhp etablering af konsortier med deltagelse af det oprindelige universitet.
    
 • Udfordringsfokus, således at den erhvervs- og samfundsmæssige udfordring er i fokus, og at konkurrenceudsættelse kan gå på tværs af historiske aftaler, når det giver mening i forhold til udfordringen.
    
 • Helhedsorientering, således at konsekvenserne for den samlede finansiering af den danske forskning på landbrugs- og fødevareområdet bliver vurderet. Eksempelvis skal det tages i betragtning, hvorvidt internationale udbud rummer risiko for permanent udflagning af afgørende danske forskningskompetencer.
     
 • Involvering, således at L&F og andre relevante interessenter konsulteres forud for ministeriets beslutningsprocesser om konkurrenceudsættelse. Væsentlige dele af den forskningsbaserede myndighedsbetjening retter sig mod erhvervet snarere end ministeriet, hvilket nødvendiggør tæt involvering. Beslutning om tildeling af kontrakter skal dog tages alene af myndighederne.  

Principperne er sideordnede og ikke prioriterede.