Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Uddannelse

Højt uddannet arbejdskraft og innovative virksomhedsejere er en forudsætning for at skabe værditilvækst i jordbrugs- og fødevareerhvervets produkter og processer - læs hvordan vi arbejder for at sikre dette.

Jordbrugs- og fødevaresektoren har fortsat behov for veluddannet arbejdskraft, der kan sikre fremdrift i sektorerne. Det gælder i primærproduktionen, i fødevarevirksomhederne og på rådgivnings-, forsknings- og udviklingsområdet og i lovgivende og kontrollerende organer.

Rekruttering af dygtige elever og kompetent arbejdskraft er af afgørende betydning for udviklingen i sektorerne og er en grundlæggende forudsætning for at skabe værditilvækst i jordbrugs- og fødevareerhvervets produkter og processer.

Jordbrugsskolerne og universiteterne på landbrugs- og fødevareområdet har stor betydning for både udbuddet og kvaliteten af højt uddannet arbejdskraft og innovative selvstændige virksomhedsejere.

For at realisere dette vil Landbrug & Fødevarer arbejde for, at:

  • Det danske uddannelsessystem bliver generelt styrket. Nøglebehovet ligger i folkeskolen, men der skal også følges op på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser.
  • Folkeskolen skal forbedres. Ikke nødvendigvis i form af flere midler, men snarere i nye måder at løse opgaverne på. Der skal være færre regler, mindre administrativ tid og mere undervisning. Der skal også være mere fokus på faglighed og pædagogik i læreruddannelserne inkl. løbende efteruddannelse og stolthed omkring lærerfaget. 
  • Ungdomsuddannelserne skal have en bedre indbyrdes sammenhæng og fordeling. Det er vigtigt, at de unge vælger rigtigt og ikke "parkeres" i det almene gymnasium, hvis de med fordel kunne tage en erhvervsuddannelse eller handels-/teknisk gymnasieuddannelse. Endelig er det en stor udfordring at få løftet matematik/naturvidenskab standarden på ungdomsuddannelserne.
  • De videregående uddannelser skal mere klart signalere og tilskynde til, at der vælges uddannelser, hvor der er jobs og genereres vækst – uanset om det er på kort, mellemlangt eller langt videregående niveau. Der er brug for strategisk satsning på naturvidenskab, matematik og samfundsvidenskab. Praktikforløb er en god mulighed – i tæt samarbejde med erhvervslivet.
  • Efteruddannelse er helt nødvendigt for til stadighed at honorere kravene på det globale verdensmarked. Derfor er der behov for løbende arbejdsmarkeds- og videreuddannelse på alle niveauer.

Flere dygtige landmænd i 2025

Skolen og landbruget