Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Få dit digitale oprindelsescertifikater for eksport af varer her

Ansøg her og undgå lange køer. Landbrug & Fødevarer er af SKAT bemyndiget til at udstede digitale oprindelsescertifikater, og hjælper både medlemmer og ikke-medlemmer i forbindelse med eksport af varer. På en nem og hurtig måde kan du her få oprindelsescertifikater efter de anvisninger, som EU-lovgivningen foreskriver.


Hvad er et oprindelsescertifikat?

Ved eksport til en række tredjelande kræver modtageren, at der vedlægges et oprindelsescertifikat. Et oprindelsescertifikat udstedes derfor for at dokumentere eksportvarens oprindelse. Landbrug & Fødevarer (L&F) er af SKAT bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater. 

  

Hvad indeholder et oprindelsescertifikat?

Et oprindelsescertifikat skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for at identificere de omfattede varer, herunder især:

 • Kollienes antal, art, mærker og numre.
 • Varernes art, brutto- og nettovægt.
 • Afsenderens navn.

Det er ansøgers ansvar at medsende tilstrækkelig dokumentation for varernes oprindelse. Regelgrundlaget fremgår af SKAT’s juridiske vejledning om varers oprindelse (F.A.9.2. 3.1. for fuldt ud fremstillede varer og F.A.9.2.3.2 når der er tale om to eller flere fremstillingslande). De to vejledninger kan du finde her.

 

Hvilken type varer kræver oprindelsescertifikater?

Hos L&F udsteder vi både oprindelsescertifikater på de varer som vores medlemmer eksporterer ud af Danmark, men også for andre typer eksportprodukter. Nedenfor ses et udsnit af de typer varer som dagligt bestilles oprindelsescertifikater til:

 • Udskæringer af gris, kvæg, fisk og kylling.
 • Forskellige græs- og kløverfrø til landbruget, sport og fritid.
 • Blomster- og grøntsagsfrø.
 • Æg, herunder kogte og pasteuriserede æggeprodukter og æggepulver.
 • Frugtjuice, granulat og smoothies.
 • Snacks, drikke, chai, frø og kerner til detailmarkedet.
 • Øl og vin.
 • Mælk, oste, smør og blandingsprodukter, yoghurt mm.
 • Mink og anden pelsproduktion, rå eller forarbejdet pelsskind.
 • Tekstile modeprodukter og accessoires.
 • Fiskefoder, yngelfoder og avlsfoder til såvel fersk- som saltvandarter.
 • Foder og fødevareringredienser, proteiner, probiotika, kultura, enzymer, vitaminer, aromaer, antioxidanter mm.

 

Hvornår holder Certifikatservice åbent:

Åbningstid i Certifikatservice er mandag til fredag 9.00-15.00.

Oprindelsescertifikater modtaget inden kl. 12.00 ekspederes samme dag.

 

Hvor kan jeg afhente oprindelsescertifikaterne?

Oprindelsescertifikaterne kan fremsendes eller afhentes. Afhentning efter aftale mellem kl. 13.00 -15.00 på en af følgende adresser:

Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3, 1.sal
1609 København V.
www.lf.dk

SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N.
www.seges.dk

ClearView Trade - Vejen
Torps Alle 1
6600 Vejen
www.clearviewtrade.com

 

Hvad koster et oprindelsescertifikat?

Pris

Medlem

Ikke medlem

Udstedelse af oprindelsescertifikat

kr.150.-

kr.300.-

Påtegning af eksportdokumenter

kr.150.-

kr.300.-

(Ved et samlet certifikatkøb på over kr. 50.000/år kan der ydes mængderabat)

 

Hvordan bestiller jeg et oprindelsescertifikat?

 1. Bliv godkendt som bruger - dette er helt gratis (søg nederst på siden).
 2. Vi sender dig en 1-årig kontrakt som skal underskrives og udfyldes af den bruger som skal have adgang til systemet.
 3. Herefter modtager du en velkomstmail med tilhørende vejledning.
 4. Du har nu adgang til at bestille oprindelsescertifikater.

 

Hvordan udstedes oprindelsescertifikater?

L&F udsteder oprindelsescertifikater fra dag til dag. Oprindelsescertifikater som ønskes udstedt i papirform, udstedes på blanketter med L&Fs Logo samt relevante medarbejderunderskrifter og datostempling. Alle ansøgninger modtaget før kl. 12 ekspederes samme dag og kan fremsendes eller afhentes i Receptionen på Axeltorv 3. 1.sal.

Der ud over er det muligt at rekvirere fortrykte tomme blanketter hos L&F. Herpå udfærdiges certifikatet og fremsendes til vores Certifikatkontor i København eller hos Printservices i Vejen. Verificering sker herefter med stempler og underskrifter. Vi modtager kun manuelt udstedte certifikater efter specielaftale med vores medlemmer. Ved personlig fremmøde er det muligt at få certifikatet underskrevet straks, hvis ansøgningen er korrekt udfyldt.

 

Hvordan udstedes digitale oprindelsescertifikater?

Du bestiller det digitale oprindelsescertifikat på vores hjemmeside - samme sted, som du bestiller dine certifikater online. Når du vælger det digitale oprindelsescertifikat, stempler og underskriver vi digitalt.

Når du kan se, at status på din ordre har skiftet til godkendt, sendes linket direkte til modtageren. Påtegninger på vedhæftede dokumenter sker samtidigt.

 

Kan L&F lave påtegninger?

Da det i nogle handelsforhold kræves at eksportøren får påtegnet et dokument tilbyder vi i L&F at foretage disse påtegninger. Eksempelvis kan en række lande kræve at fakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister m.m. stemples af et nationalt handelskammer.

Dokumenterne sendes til L&F med post eller kurer. Der er også mulighed for at fremsende dem via mail til certifikatservice@lf.dk eller gennem vores online portal.

Ved fremsendelse at dokumenter til påtegning gives samtidigt tilladelse til at L&F beholder en kopi af dokumentet. Husk at dokumentet skal indeholde en dansk adresse. Venligst bemærk at vi beregner et separat gebyr for erklæringer og påtegninger.

 

Kan L&F lave Ikke-præferentiel leverandør- og Langtidsleverandørerklæringer?

Bliver man mødt med et krav om levering af en langtidsleverandørerklæring som er bekræftet at et dansk handelskammer, har Landbrug & Fødevarer også mulighed for at udstede handelskammerpåtegning.

Dette dokument er gavnligt i tilfælde hvor man eksempelvis har mange oprindelsescertifikater, specielt til Tyskland. Her vil en langtidsleverandørerklæring være gældende i op til 2 år. Herved undgår man at skulle lave oprindelsescertifikater for hver enkelt forsendelse.

 

Hvor længe er et oprindelsescertifikat gyldigt?

Oprindelsescertifikater skal altid dateres den dag, hvor certifikatet underskrives. Certifikatet kan altså ikke dateres frem eller tilbage i tid. Det er dog accepteret, at certifikatet dækker en forsendelse, som ligger nogle dage ude i fremtiden, men det anbefales, at forsendelsen ikke ligger mere end syv dage ude i fremtiden. Det er muligt at udstede certifikater vedrørende forsendelser, der er afsendt.

 

Hvordan kan gyldigheden kontrolleres?

På alle elektroniske certifikater som er udstedt via onlinesystemet har udover det unikt fortløbende AY XXXXXXX nr. trykt på dokumenterne, også det elektroniske unikke nr. cooXXXXXX.

Ved godkendelse oprettes et link, som kan fremsendes til modtager. Trykt på dokumentet findes også en QR-kode som ved scanning sender dig direkte i systemet hvor det originale certifikat er synligt. Er certifikatet udstedt digitalt vil også have underskrifter på oprindelsescertifikatet og evt. påtegninger vil også være tilgængelige.

L&F fortager med jævne mellemrum fysisk kontrol hos virksomhederne. Efterfølgende rapporter sendes til ICC.

 

Hvordan forholder jeg mig hvis oprindelsescertifikatet er bortkommet?

Det er ikke tilladt at udstede det samme oprindelsescertifikat to gange. Såfremt et certifikat er blevet væk, stjålet el.lign., kan der udstedes et erstatningscertifikat. Et sådant certifikat kan dog udelukkende udstedes, hvis følgende er vedlagt ansøgningen:

 • Eksportdokumenter, der verificerer varernes oprindelse.
 • Politirapport, der dokumenterer tabet af det oprindelige certifikat.

Hvis de ønskede dokumenter er til stede, og ansøger således har begrundet årsagen til, at et erstatningscertifikat ønskes, er det vigtigt at sikre, at oplysningerne i det oprindelige certifikat er identiske med oplysningerne i den nye ansøgning. Hvis det er tilfældet, kan erstatningscertifikatet udstedes.

 

For at få udstedt oprindelsescertifikater af Landbrug & Fødevarer, skal du være godkendt som bruger. Du kan ansøge om at blive godkendt ved at udfylde formularen nedenfor.

Virksomhedsinfo

KontaktinfoVi opererer efter ICC's retningslinjer vedrørende oprindelsescertifikater