Foto: Colourbox, #253556

Landbrug & Fødevarers halal-netværk - få mere viden

Er din eksport halalgodkendt? Få mere viden om halalcertificering i L&F’s halal-netværk.

Halalcertificering er et rammevilkår for virksomheder og eksporten af fødevarer og ingredienser til muslimske markeder. Det er derfor vigtigt, at virksomheder, der eksporterer til særligt Asien og Mellemøsten har styr på halal-reglerne. Landbrug & Fødevarer inviterer din virksomhed til at deltage i halal-netværket. 

I særligt Asien og Mellemøsten er halalprodukter et myndigheds- og/eller kundekrav. Halal på de pågældende markeder reguleres i stigende omfang af de lokale myndigheder gennem løbende implementering af nye og opdaterede regler og standarder.

Der er i disse år særlig fokus på implementeringen af nye halalstandarder i Indonesien, UAE og Saudi Arabien. Dertil kommer, at det kan forventes at de øvrige lande i GCC (Golfstaterne) med tiden vil implementere GCC-standarder, ligesom der på den lidt længere bane kan ske tilsvarende myndighedsregulering på halalområdet i Nordafrika og visse lande i Sydasien.

Nye halalstandarder har stor betydning for eksporten af fødevarer og ingredienser på tværs af de forskellige sektorer med fælles tværgående halalproblematikker. Som deltager i halal-netværket får du mulighed for at

  • sparre og erfaringsudveksle med andre virksomheder om udfordringer med halalcertificering, 
  • få viden om aktuelle tiltag med regelændringer og implementering af halalstandarder,
  • få begrænset rådgivning (uden merbetaling)

Aktiviteter i halalnetværket

  • Kvartalsmøder (fysisk/virtuelt) – vidensdeling og sparring mellem deltagerne
  • Miniseminar med eksterne oplægsholdere
  • Videnindsamling og videndeling
  • Politisk interessevaretagelse ved dialog med myndigheder i tredjelande og Danmark/EU om nye regler og standarder samt implementering
  • Facilitere dialog med akkrediterede halalcertificeringsorganer i Danmark og udlandet
  • Generel halalvejledning/rådgivning (specifik rådgivning aftales individuelt)

Deltagerbetaling for 2021

 L&F-medlemmer: 3.500 kr. 
 Ikke L&F-medlemmer:  7.500 kr.

For tilmelding til netværket eller yderligere information se kontaktdetaljer til højre på siden.

Stig Munck Larsen