Direkte rådgivning om eksport - få sparring

Landbrug & Fødevarer tilbyder direkte rådgivning om eksport med afregning på timebasis.

Rådgivningen fra Landbrug & Fødevarer kan dække forskellige faglige eksportemner og tager altid udgangspunkt i sparring med virksomheden om dens konkrete problemstillinger.
 
Som eksportør kan du også få rådgivning via Udenrigsministeriets Trade Council.
 

Problemer på EU’s indre marked - få hjælp til håndtering

L&F kan hjælpe med kontakten til myndighederne, hvis din virksomhed oplever barrierer på det indre marked

Oplever din virksomhed urimelige krav eller andre handelshindringer fra en offentlig myndighed i et andet EU-land, kan L&F nu hjælpe dig i gang med at få løst problemet. EU har etableret en tjeneste, SOLVIT, der har til formål at løse konkrete handelsbarrierer og krav stillet af en offentlig myndighed i et andet EU-land.

Som dansk virksomhed kan du klage til det danske SOLVIT-center via en gratis online-tjeneste. Det danske SOLVIT-center vil herefter tage sagen op med SOLVIT-centret i det EU-land, klagen drejer sig om, og forsøge at finde en løsning inden for 10 uger. L&F er SOLVIT-partner og kan derfor hjælpe med at oprette klagen i SOLVIT-systemet, hvis din virksomhed ikke selv ønsker at gøre dette. 

Man skal som virksomhed være opmærksom på, at før SOLVIT kan arbejde på din sag, skal den leve op til SOLVIT-kriterierne. Det indebærer, at der skal være tale om et brud på EU-retten, at bruddet er foretaget af en offentlig myndighed, og at sagen ikke er påklaget til domstolene. SOLVIT kan altså ikke gå ind i sager mellem virksomheder, eller hvis der er indledt en formel klageproces.

Find mere information om, hvilke typer problemer, systemet kan håndtere, og eksempler på tidligere sager på det danske SOLVIT-centers hjemmeside erhvervsstyrelsen.dk og på ec.europa.eu

 

Kontakt os

Ønsker du direkte rådgivning om eksport eller hjælp til at løfte handelsbarrierer i EU? Vi sidder klar til at hjælpe virksomheder som din. Henvend dig via kontaktdetaljerne til højre og få svar på dine spørgsmål om markeder, produkter, kontrol, virksomheder i udlandet, handelsbarrierer mv.

Peter Michael Heller