Foto: Colourbox

Markedsinformation for kød- og mejeriprodukter

Få markedsinformation om de væsentligste markeder for grisekød, mejeriprodukter, fjerkrækød/æg og oksekød. Se fakta om markeder her.

L&F præsenterer her opdaterede fakta om handelen i hver sektor, der dækker  på en række væsentlige markeder i Europa, Afrika, Mellemøsten og Asien.

Markedsinformation om grisekød

Danmark er blandt de største eksportører af svinekød i verden. Det danske grisekød er kendetegnet ved høj kvalitet, sporbarhed samt vægt på dyrevelfærd og klima. Det gælder både almindelige grise, frilandsgrise og økologiske grise.
 
Efterspørgslen på dansk grisekød er stor. Derfor eksporterer danske producenter grisekød til mere end 130 lande, herunder Kina og Japan.
Du kan læse mere om eksport af grisekød på følgende sider: www.danishcrown.dkwww.tican.dkhttps://svineproduktion.dk/https://dat-schaub.dk/
 
Kontaktperson: Erik Kam (se kontaktdetaljer til højre på siden) 

Markedsinformation om mejeriprodukter

Den danske mejerisektor er internationalt forankret med en eksport i 2018 på mere end 21 mia. kr. Dermed står mejerieksporten for mere end 18 % af den danske fødevareeksport.
 
De danske mejerier producerer alt fra de klassiske danske oste som Danbo til specialiserede mælkebaserede ingredienser til eksport i hele verden - 150 lande. Den høje specialisering hos de danske mejerier gør dem særligt konkurrencedygtige i nye markeder.
 
Den danske mejerisektor har lagt sig i selen for at blive den mest bæredygtige og klimavenlige i verden og forventningen er, at det vil skabe grobund for yderligere eksport når dette bliver en konkurrenceparameter.
 
Størstedelen af eksporten går til EU 27 og UK. Derudover går også en stor eksport til Kina, Japan, Mellemøsten og USA.
Du kan læse mere om eksport af mejeriprodukter på følgende sider: https://mejeri.dk/https://mejeri.dk/branchen/branchen-i-tal/mejeristatistik
 
Kontaktperson: Kerstine Semberg Magnussen (se kontaktdetaljer til højre på siden)

Markedsinformation om fjerkrækød

Slagtekyllinger fra Danmark er efterspurgt i hele verden. Det danske fjerkrækød er af høj kvalitet og fødevaresikkerheden er i top. Desuden leveres danske slagtekyllinger med fuld sporbarhed i hele produktionskæden.
 
Dansk fjerkrækød er kendetegnet som sundt kød med et lavt antibiotikaforbrug i produktionen. Kødet er proteinrigt og har en lav fedtprocent.
 
Fjerkrækød fra Danmark har en lav klimabelastning på grund af et lavt vand- og energiforbrug samt et lavt foderforbrug.
 
Alle danske kyllinger er bedøvet før aflivning. Halalslagtning har ikke betydning for hverken dyrevelfærd, fødevaresikkerhed eller kødets kvalitet.
 
Kontaktperson: Stig Munck Larsen (se kontaktdetaljer til højre på siden)

Markedsinformation om oksekød

I et tæt samarbejde mellem Landbrug & Fødevarer og de danske myndigheder arbejdes der for at sikre oksekødssektorens adgang til markeder uden for EU.
 
Når de danske landmænd og virksomheder kan sende deres varer derhen, hvor der er en efterspørgsel efter dem, sikrer det bedre muligheder for en fuld udnyttelse af hele dyret. Samtidig opnår man den højest mulige afregningspris til landmanden.
 
Eksempelvis er oksetunger en delikatesse i Japan, men ikke noget de danske forbrugere efterspørger.
 
Markedsadgang giver producenterne bedre muligheder for at afsætte deres produkter og dermed også investere i og udvikle produktionen fremadrettet.
 
 
Kontaktperson: Nanna Louise Stensvig (se kontaktdetaljer til højre på siden)

Erik Enevold Kam

Stig Munck Larsen

Nanna Louise Stensvig