Hyrer du arbejdskraft gennem et bureau, uanset om det er dansk eller udenlandsk, skal du være opmærksom på, at reglerne er blevet skærpet i forhold til A-skat og AM-bidrag.

Den typiske form for lejet arbejdskraft er, at medarbejderen formelt er ansat hos et udenlandsk bureau, der udbetaler lønnen, men arbejdet udføres for din virksomhed. Du betaler direkte til bureauet.  

Højesteret har i en dom i december 2021 skærpet vurderingen af, hvornår arbejdskraft anses for arbejdsudleje. Når arbejdskraften anses for at være arbejdsudleje, bliver virksomhed som har fået arbejdet udført gjort ansvarlig for AM-bidrag og A-skat.

Hvem bærer reelt ansvar for udført arbejde?

Der vil fortsat være situationer, hvor du kan anvende udenlandsk arbejdskraft, uden at dette medfører pligt til at indeholde A-skat og AM-bidrag. Der kan være udførsel af entreprisearbejde, der ikke er omfattet af virksomheden drift som for eksempel opførsel af en tilbygning. 

Derudover skulle det fortsat også være muligt at indgå entreprisekontrakter om arbejdsopgaver, der er en del af virksomhedens kerneydelse, såfremt arbejdet er tilstrækkeligt udskilt fra den danske virksomheds arbejde. Den aktuelle dom fra Højesteret viser imidlertid, at det er vanskeligt at opfylde betingelserne.

Det afgørende er, at den udenlandske arbejdsgiver reelt - og ikke kun formelt – bærer ansvaret og den økonomiske risiko for arbejdsresultatet. Jo enklere arbejdsopgaver, jo mindre er det reelle ansvar, og jo vanskeligere er det at sandsynliggøre, at den udenlandske arbejdsgiver har et reelt ansvar og risiko. Det kræver således en nøje planlægning af samarbejdet og et grundigt aftalegrundlag, hvis kerneydelser skal anerkendes som udskilt i en entreprise.

Det skal bemærkes, at i nogle tilfælde vil det skattemæssigt være billigst, hvis du selv ansætter de udenlandske medarbejdere, da den danske skat efter fradrag på skattekortet kan være lavere end arbejdsudlejeskatten. 

Øget kontrol fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen forventes at øge antallet af kontroller inden for dette område, og styrelsen kan gå flere år tilbage og beregne AM-bidrag og A-skat af den fulde kontraktsum. Det er derfor et vigtigt område for dig at have styr på som virksomhedsejer.

Arbejdsudleje, AM-bidrag og A-skat

Vi medgiver, at reglerne kan være indviklede. For at hjælpe dig bedre på vej til at forstå dem, kommer her et eksempel:

  • Du lejer en polsk medarbejder gennem en polsk arbejdsgiver for 30.000 kr. velvidende, at der er tale om arbejdsudlejning. Er medarbejderes løn 20.000 kr. indeholder og indbetaler du AM-bidrag og arbejdsudlejeskat på i alt 7.120 kr. og betaler den aftalte sum minus den danske skat til den polske virksomhed, i alt 30.000 kr.

  • Men regner du med, at der er tale om en entreprise, og Skattestyrelsens kontrol fastslår, at der er tale om arbejdsudleje, så stiller sagen sig helt anderledes. I så fald skal virksomheden ofte betale skat oveni den aftale sum. I dette tilfælde 10.680 kr. ekstra, i alt 40.680 kr.

Har du brug for flere eksempler eller en direkte kontekst til din egen virksomhed, er du velkommen til at kontakte Rådgivning Jura & Skat.

Dine muligheder for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft

Højesteretsdom viser, at der reelt ikke er det store spillerum for at benytte lejet arbejdskraft fra en udenlandsk virksomhed, når det arbejde, der skal udføres, hører under virksomhedens kerneområde. 

Hvis din virksomhed ønsker at anvende udenlandsk arbejdskraft i denne situation, anbefales det derfor, at de udenlandske medarbejdere ansættes i virksomheden. 

Her skal du være opmærksom på, at såfremt medarbejderne kommer fra et land uden for EU, så skal de have en arbejds- og opholdstilladelse for lovligt at kunne arbejde på virksomheden. Arbejder de uden den nødvendige tilladelse, medfører det store bøder til arbejdsgiveren for overtrædelse af udlændingeloven.

Udenlandske medarbejdere, som kommer fra et EU-land behøver omvendt ikke have en arbejds- og opholdstilladelse. De kan ansættes på samme vilkår som danskere. Personer, der får opholdstilladelse i Danmark som flygtninge fra Ukraine efter den nyligt vedtagne særlov, kan lovligt arbejde i Danmark fra det tidspunkt, de får opholdstilladelsen. De skal ikke have en arbejdstilladelse, og de kan også ansættes på samme vilkår som danskere.  

Få rådgivning omkring arbejdsudleje

Jura & Skat opfordrer til, at hvis du benytter eller overvejer at benytte arbejdskraft gennem bureau uden at indeholde AM-bidrag og A-skat, bør du få gennemgået samarbejdsforholdene og assistance med udarbejdelse af kontrakterne af din økonomikonsulent eller revisor. 

Jura & Skat står også klar til at hjælpe dig, hvis du har behov for rådgivning om ansættelse af medarbejdere, herunder til ansættelse af udenlandske arbejdskraft.