Rådgivere i samtale

Ydelser hos Jura & Skat

Udenlandsk arbejdskraft

Vi rådgiver dig om vilkårene for at få hjælp af udenlandske medarbejdere i din virksomhed.

Generationsskifte

Står den næste generation klar til at tage over?

Selskaber, fonde og foreninger

Hvilken virksomhedsform skal du vælge?

Beskatning: selskaber, aktionærer

Vi rådgiver dig om den mest optimale ejerstruktur.

Moms og afgifter

Vi rådgiver dig om moms og afgifter, f.eks. i forhold til import og eksport eller nationale forhold som moms på byggegrunde.

Ekspropriation af fast ejendom

Vi bistår ved forhandlingen med myndighederne med henblik på at opnå den bedst mulige pris, da vi kender praksis og ved hvilke poster, der skal tælles med.

Skat ved afståelse af fast ejendom

Står du i en situation, hvor du skal overdrage fast ejendom?

Virksomhedsordningen

Vi rådgiver dig til hvilket valg i virksomhedsordningen, der er mest optimal for dig.

Socialjura

Vi rådgiver dig til den optimale pensionsudbetaling i forhold til skat og f.eks. folkepension. Samt optimal løsning for fleksjob, tilskud til ansatte, dagpenge, efterløn mv.

Familiejura

Ved du, hvordan din formue falder i arv efter dig?

Ansættelsesret

Vi rådgiver dig om virksomhedsoverdragelser, ansættelsesaftaler, international arbejdskraft, indgåelse af overenskomster, samt opsigelser, suspension og fritstilling.

Behandling af dødsbo

Ved dødsbo rådgiver vi dig om den skattemæssige optimering og den civilretlige behandling af boet.

Klima og energi

Vi rådgiver dig om reguleringen af klima og energi. F.eks. om kontrakter om biogas, håndtering af klimakreditter og regulering af vindmøller.

Fast ejendom og miljø

Vi rådgiver dig om forhold vedrørende fast ejendom. Det gælder f.eks. byggeri, miljøgodkendelser, tilskudsmuligheder, landzonetilladelser, naturbeskyttelse, vandløbsregulering, entrepriseforhold og jordforurening mv.

Tilskud

Vi rådgiver dig om fortolkning af tilskudsvilkår og hjælper dig med at håndtere dialog med myndigheder, fx vedr. tilskud til miljøteknologi.

Kontrakter

Vi rådgiver dig om erhvervskontrakter. Det gælder f.eks. ved aftaler om fortrolighed (NDA), ansvarsbegrænsninger, ydelsesbeskrivelser og valg af værneting.

Projektledelse

Står du overfor et komplekst projekt? Vi kan hjælpe med at sikre styring, overholdelse af tidsfrister og inddragelse af relevante stakeholders.