Vi rådgiver om optimering af skattebetalingen ved afståelsen. Dertil benytter vi selvfølgelige vores mest omfattende ejendomsavanceberegningsprogram i Danmark.

Vores mål er, at den professionelle ejer af fast ejendom får mest muligt med i baglommen, når han/hun afstår sin ejendom. Samtidig sikrer vi, at de skattemæssige forhold er korrekte og lovlige, så efterfølgende skattesager undgås. Hver ejers situation er unik, og vi tilpasser rådgivningen til hver enkelt ejer.