LF Rådgivning Jura & Skat: Vi skaber klarhed

Vores hold af erfarne specialister er eksperter i skat, moms, familie- og erhvervsjura.

Står den næste generation klar til at tage over?
Hvilken virksomhedsform skal du vælge?
Vi rådgiver dig om den mest optimale ejerstruktur.
Vi rådgiver dig om moms og afgifter, f.eks. i forhold til import og eksport eller nationale forhold som moms på byggegrunde.
Vi bistår ved forhandlingen med myndighederne med henblik på at opnå den bedst mulige pris, da vi kender praksis og ved hvilke poster, der skal tælles med. F.eks. ved BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) eller ekspropriation til motorvejsanlæg, gasledninger, el-ledninger, køreledninger mv.
Står du i en situation, hvor du skal overdrage fast ejendom?
Vi rådgiver dig til hvilket valg i virksomhedsordningen, der er mest optimal for dig.
Vi rådgiver dig til den optimale pensionsudbetaling i forhold til skat og f.eks. folkepension. Derudover rådgiver og beregninger vi optimale løsninger i forhold til fleksjob, tilskud til ansatte, dagpenge, efterløn mv.
Ved du, hvordan din formue falder i arv efter dig?
Vi rådgiver dig om virksomhedsoverdragelser, ansættelsesaftaler, international arbejdskraft, indgåelse af overenskomster, samt opsigelser, suspension og fritstilling.
Ved dødsbo rådgiver vi dig om den skattemæssige optimering og den civilretlige behandling af boet.
Vi rådgiver dig om reguleringen af klima og energi. F.eks. om kontrakter om biogas, håndtering af klimakreditter og regulering af vindmøller.
Vi rådgiver dig om forhold vedrørende fast ejendom. Det gælder f.eks. byggeri, miljøgodkendelser, tilskudsmuligheder, landzonetilladelser, naturbeskyttelse, vandløbsregulering, vandindvinding, entrepriseforhold, råstofindvinding (grusgrave), jordforurening mv.
Vi rådgiver dig om fortolkning af tilskudsvilkår og hjælper dig med at håndtere dialog med myndigheder, fx vedr. tilskud til miljøteknologi.
Vi rådgiver dig om erhvervskontrakter. Det gælder f.eks. ved aftaler om fortrolighed (NDA), ansvarsbegrænsninger, ydelsesbeskrivelser og valg af værneting.
Står du overfor et komplekst projekt?