Behandling af dødsbo

Ved dødsbo rådgiver vi dig om den skattemæssige optimering og den civilretlige behandling af boet.

Vi har stor erfaring og yder kvalificeret rådgivning i at tilrettelægge skiftet af et dødsbo, og vi er specialister i de skattemæssige forhold for dødsboer med skatterelevante aktiver – om det er erhvervsejendomme eller aktier/værdipapirer.

Jane Karlskov Bille