Ekspropriation af fast ejendom

Vi bistår ved forhandlingen med myndighederne med henblik på at opnå den bedst mulige pris, da vi kender praksis og ved hvilke poster, der skal tælles med. F.eks. ved BNBO (boringsnære beskyttelsesområder) eller ekspropriation til motorvejsanlæg, gasledninger, el-ledninger, køreledninger mv.

Med 50 års erfaring inden for området, hjælper vi dig med at vurdere, om ekspropriationen er lovlig, og om den skal gennemføres. Og bliver den gennemført, kan vi sikre dig de bedste kort på hånden i forhandlingerne med myndighederne og den højest mulige pris for din ejendom pris.

Christina Kirk Mizzi