Fast ejendom og miljø

Vi rådgiver dig om forhold vedrørende fast ejendom. Det gælder f.eks. byggeri, miljøgodkendelser, tilskudsmuligheder, landzonetilladelser, naturbeskyttelse, vandløbsregulering, vandindvinding, entrepriseforhold, råstofindvinding (grusgrave), jordforurening mv.

Vi hjælper dig som selvstændig med at have alle de nødvendige godkendelser og ikke mindst, at du får de tilskud, du er berettiget til.

Stefanie Sommer Abild