Foto: Colourbox (Foto: Deyan Georgiev)

Få dine digitale oprindelsescertifikater for eksport af varer her

Ansøg her og kom hurtigt videre. Landbrug & Fødevarer er akkrediteret som Handelskammer af ICC, Paris og af Toldstyrelsen bemyndiget til at udstede oprindelsescertifikater for eksportvirksomheder.

 

Certifikatservice hjælper både medlemmer og ikke-medlemmer, så man på en nem og hurtig måde kan få oprindelsescertifikater efter de anvisninger, som lovgivningen foreskriver. Vi påtegner også øvrige eksportdokumenter og udfærdiger langtidsleverandørerklæringer.

Hvad er et oprindelsescertifikat?

Ved eksport til en række lande uden for EU kræver modtageren, at der vedlægges et oprindelsescertifikat. Et oprindelsescertifikat udstedes for at dokumentere eksportvarens oprindelse, fx dansk eller EU-oprindelse.

 

Hvad indeholder et oprindelsescertifikat?

Et oprindelsescertifikat skal indeholde alle oplysninger, der er nødvendige for at identificere de varer, der skal eksporteres, herunder især:

 • Kollienes antal, art, mærker og numre.
 • Varernes art, brutto- og nettovægt.
 • Afsenderens navn.

Det er ansøgers ansvar at medsende tilstrækkelig dokumentation for varernes oprindelse. Regelgrundlaget fremgår af Skattemyndighedens juridiske vejledning om varers oprindelse, der kan findes her.

 

Hvilke type varer kræver oprindelsescertifikat?

Hos L&F udsteder vi både oprindelsescertifikater på de varer, som vores medlemmer eksporterer ud af Danmark, men også for andre typer eksportprodukter. Nedenfor ses et udsnit af de typer varer hvortil der dagligt bestilles oprindelsescertifikater:

 • Udskæringer af gris, kvæg, fisk og kylling.
 • Forskellige græs- og kløverfrø til landbruget, sport og fritid.
 • Blomster- og grøntsagsfrø.
 • Æg, herunder kogte og pasteuriserede æggeprodukter og æggepulver.
 • Frugtjuice, granulat og smoothies.
 • Snacks, drikke, chai, frø og kerner til detailmarkedet.
 • Øl og vin.
 • Mælk, oste, smør og blandingsprodukter, yoghurt mm.
 • Mink og anden pelsproduktion, rå eller forarbejdet pelsskind.
 • Tekstile modeprodukter og accessories.
 • Fiskefoder, yngelfoder og avlsfoder til såvel fersk- som saltvandarter.
 • Foder og fødevareringredienser, proteiner, probiotika, kultura, enzymer, vitaminer, aromaer, antioxidanter mm.

Certifikaterne udstedes, når importøren har behov for at kunne dokumentere den præcise oprindelse af produkterne, fordi importlandets myndigheder kræver dette. Det er kun relevant ift. lande, som EU ikke har frihandelsaftaler med.

 

Hvilke skridt skal følges ved første bestilling?

 

 1. Bliv godkendt som bruger ved at ansøge nederst på vores hjemmeside - dette er helt gratis
 2. Vi sender dig en 1-årig kontrakt, som skal underskrives og udfyldes af den bruger, som skal have adgang til systemet.
 3. Herefter modtager du en velkomstmail med tilhørende vejledning og link til bestillingsportalen.
 4. Du har nu adgang til at bestille oprindelsescertifikater. Når du først er oprettet som bruger, kan du altid foretage bestillinger på bestillingsportalen, når det er relevant for dig.

 

Hvornår holder Certifikatservice åbent:

Åbningstid i Certifikatservice er mandag til fredag 9.00-15.00.

Oprindelsescertifikater modtaget inden kl. 12.00 ekspederes samme dag.

 

Hvor kan jeg afhente oprindelsescertifikaterne?

Oprindelsescertifikaterne kan fremsendes eller afhentes. Afhentning efter aftale mellem kl. 13.00 -15.00 på en af følgende adresser:

Landbrug & Fødevarer
Axeltorv 3, 1.sal
1609 København V.
www.lf.dk

SEGES
Agro Food Park 15
8200 Aarhus N.
www.seges.dk

ClearView Trade - Vejen
Torps Alle 1
6600 Vejen
www.clearviewtrade.com

 

Hvad koster et oprindelsescertifikat?

Pris

Medlem

Ikke medlem

Udstedelse af oprindelsescertifikat

kr. 150.-

kr. 300.-

Påtegning af eksportdokumenter

kr. 150.-

kr. 300.-

Ved ønske om et større certifikatkøb på årsbasis kan Certifikatservice kontaktes for tilbud.

 

Hvordan udstedes digitale oprindelsescertifikater?

 

Når du på vores bestillingsportal vælger det digitale oprindelsescertifikat, stempler og underskriver vi det digitalt.

Når du kan se, at status på din ordre er skiftet til godkendt, kan du videresende linket direkte til modtageren. Hvis du har vedlagt andre eksport dokumenter, du ønsker påtegnet (fx fakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister m.m.), håndterer vi dette i en samlet proces.

 

Du kan dog fortsat vælge at bestille trykte oprindelsescertifikater, der enten afhentes eller tilsendes. 

 

 

Hvor længe er et oprindelsescertifikat gyldigt?

Oprindelsescertifikater skal altid dateres den dag, hvor certifikatet underskrives. Certifikatet kan altså ikke dateres frem eller tilbage i tid. Det er dog accepteret, at certifikatet dækker en forsendelse, som ligger nogle dage ude i fremtiden, men det anbefales, at forsendelsen ikke ligger mere end syv dage ude i fremtiden. Det er muligt at udstede certifikater vedrørende forsendelser, der er afsendt.

 

Hvordan kan gyldigheden kontrolleres?

Ved godkendelse oprettes et link, som kan fremsendes til modtager. På dokumentet findes en QR-kode, som ved scanning sender dig direkte i systemet, hvor det originale certifikat er synligt.

Er certifikatet udstedt digitalt vil underskriften & dato være synligt på dokumentet og evt. påtegninger vil også være tilgængelige.

L&F foretager med jævne mellemrum fysisk kontrol hos virksomhederne. Efterfølgende rapporter sendes til ICC.

 

Kan L&F lave påtegninger?

Da det i nogle handelsforhold kræves, at eksportøren får påtegnet et dokument, tilbyder vi i L&F at foretage disse påtegninger. Eksempelvis kan en række lande kræve at fakturaer, sundhedscertifikater, pakkelister m.m. stemples af et nationalt handelskammer.

Dokumenterne sendes til L&F med post eller kurer. Der er også mulighed for at fremsende dem via mail til certifikatservice@lf.dk eller gennem vores online portal.

Ved fremsendelse af dokumenter til påtegning gives samtidigt tilladelse til, at L&F beholder en kopi af dokumentet. Husk at dokumentet skal indeholde en dansk adresse. Venligst bemærk at vi beregner et separat gebyr for erklæringer og påtegninger.

 

Kan L&F lave Ikke-præferentiel leverandør- og Langtidsleverandørerklæringer?

Bliver man mødt med et krav om levering af en langtidsleverandørerklæring, som er bekræftet af et dansk handelskammer, har Landbrug & Fødevarer også mulighed for at udstede handelskammerpåtegning.

Dette dokument er gavnligt hvis man eksempelvis har mange oprindelsescertifikater, specielt til Tyskland. Her vil en langtidsleverandørerklæring være gældende i op til 2 år. Herved undgår man at skulle lave oprindelsescertifikater for hver enkelt forsendelse.

 

Hvordan forholder jeg mig hvis oprindelsescertifikatet er bortkommet?

Det er ikke tilladt at udstede det samme oprindelsescertifikat to gange. Såfremt et certifikat er blevet væk, stjålet el.lign., kan der udstedes et erstatningscertifikat. Et sådant certifikat kan dog udelukkende udstedes, hvis følgende er vedlagt ansøgningen:

 • Eksportdokumenter, der verificerer varernes oprindelse.
 • Politirapport, der dokumenterer tabet af det oprindelige certifikat.

Hvis de ønskede dokumenter er til stede, og ansøger således har begrundet årsagen til, at et erstatningscertifikat ønskes, er det vigtigt at sikre, at oplysningerne i det oprindelige certifikat er identiske med oplysningerne i den nye ansøgning. Hvis det er tilfældet, kan erstatningscertifikatet udstedes. 

For at få udstedt oprindelsescertifikater af Landbrug & Fødevarer, skal du være godkendt som bruger. Du kan ansøge om at blive godkendt ved at udfylde formularen nedenfor.

 

Virksomhedsinfo

KontaktinfoVi opererer efter ICC's retningslinjer vedrørende oprindelsescertifikater