Politisk interessevaretagelse - nationalt og regionalt

Vi har et stærkt og bredt netværk til det politiske system og myndighederne – nationalt såvel som regionalt. Som erhvervsorganisation bliver vi hørt. Både i kraft af vores tyngde og vores faglighed.

Vores politiske interessevaretagelse har fokus på:

 • Konkurrencekraft og rammevilkår for fødevareerhvervet
    
 • Vækstvilkår for fødevareerhvervet, herunder skatter og afgifter, infrastruktur, finansiering og regelforenkling
    
 • Partnerskaber og alliancer om konkrete politiske initiativer med andre interessenter inden for fødevarehvervet, eksempelvis fagbevægelsen. 
    
 • Påvirkning af de politiske dagsordener gennem konstruktive indspil og løsningsorienterede forslag til politikere og myndigheder.
    
 • Strategisk tilgang til sammenhængen mellem politik og kommunikation, så vores politiske ønsker understøttes optimalt.

I vores politiske arbejde trækker vi på organisationens stærke faglige, kommunikationsmæssige og juridiske kompetencer.

Danske eksportører kan nyde godt af de frihandelsaftaler, som EU har indgået med tredjelande, altså lande uden for EU. L&F rådgiver din virksomhed om, hvordan du udnytter frihandelsaftalerne.
Viser listen med alle høringer modtaget fra ministerier, styrelser og departementer.
PLUS de høringssvar L&F har sendt af sted til samme.