Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

2017

Oversigt over indkomne høringer i 2017. (Ved interesse for høringssvar ældre end 2017 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk).

Miljø- og Fødevareministeriet, NaturErhvervsstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Bemærkninger til "Vejledning om målrettede efterafgrøder 2017" APJ 5. januar Høringssvar
Udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2017 MJK 9. januar  Høringssvar
Miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger og drift af vådområder MJK 10. januar Høringssvar
Udkast til vejledning om fastholdelse af vådområder MJK 12. januar Høringssvar
Krydsoverensstemmelse HGL  12. januar  Høringssvar 
Støtte til kvalitetsordninger for mælkeprodukter ETN 13. januar Høringssvar
Udkast til bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion LHO 16. januar Høringssvar
Økologisk arealtilskud MTK 17. januar Høringssvar
Tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter MJK 26. januar Høringssvar
Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder MTK 31. oktober  Høringssvar 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Naturforvaltningen            Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Ændring af jagttid på kronvildt KPO 22. maj Høringssvar
Jagt og Vildtforvaltning  KPO 29. september Høringssvar
Skovbyggelinjen KPO 4. oktober Høringssvar

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Landbrugsstyrelsen  Ansvarlig  Frist Evt. høringssvar
Gødning om plantedække NLU 10 februar Høringssvar

Landdistriktsfonden

MTK 28. februar Høringssvar
Økologivejledning LHO 17. april Høringssvar
Natura 2000 KPO, MTK 8. maj Høringssvar
Plantedække og dyrkningsrelaterede tiltag NLU 8. maj Høringssvar
Direkte betalinger MSO 30. maj Høringssvar
Delegationsbekendtgørelse HGL 30. maj  Høringssvar
Krydsoverensstemmelse HGL 21. juni Høringssvar 
Jordbrugets anvendelse af gødning NLU  21. juni   Høringssvar 
Gødsknings- og harmoniregler  HBJ 4. juli Høringssvar
Jordressourcernes anvendelse KPO 30. oktober Høringssvar 
Forlængelse af EU dispensationer for protein og hønniker LHO 1. november Høringssvar
Tilskud til pleje af græs- og naturarealer MTK  2. november  Høringssvar 
Økologisk arealtilskud MTK  7. november  Høringssvar 
Moderniseringsordning for kvæg MTK  10. november  Høringssvar  
Tilskud til vådområde- og lavbundsprojekter MTK  15. november  Høringssvar 
Vejledning om målrettede efterafgrøder NLU  3. december  Høringssvar 
Økologisk arealtilskud vejledning MTK  4. december  Høringssvar
Tilskud til fastholdelse af vådområder, naturlige vandstandsforhold og lavbundsområder

MTK 4. december  Høringssvar 
KO-bekendtgørelsen HGL  5. december Høringssvar  
Plejegræsvejæedning MJK  6. december  Høringssvar 
De fire vejledninger om direkte arealstøttet MSO 11. december Høringssvar 
Brugerguide til Internt Markkort 2018 og Fællesskema 2018 MSO 18. december Høringssvar
Ændring af landbrugsstøtteloven MSO  18. december  Høringssvar 
Kystdirektoratet
Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
Kystbeskyttelsesloven MJK  17. august  Høringssvar 
       

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Miljøstyrelsen
Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Udkast til ændring af husdyrgødningsbekendtgørelsen samt kort over oplande

HBJ 16. januar Høringssvar
NEC bekendtgørelse IMS 18. januar Høringssvar
Kriterier for vådområde- og lavbundsprojekter MJK 25. januar Høringssvar
Bekendtgørelse om miljøfremmede stoffer HBK 3. februar Høringssvar
Nitrathandlingsprogrammet NLU & IMS 9. februar Høringssvar

Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter

HBK 14. februar Høringssvar

Urørt Skov

KPO 20. marts Høringssvar
Husdyrgødningsbekendtgørelsen HBJ 19. april Høringssvar
Godkendelsesbekendtgørelsen og tilsynsbekendtgørelsen HBK 24. april Høringssvar
VVM-kompetence og digital selvbetjening HBK 24. april Høringssvar
Handlingsplan mod invasive arter KPO 26. april Høringssvar
Sprøjtejournaler STHJ 22.maj Høringssvar
Læplantning KPO 24. maj Høringssvar
Bekæmpelse af kæmpebjørneklo KPO 31. maj Høringssvar
Ny husdyrregulering seks bekendtgørelser IMS 1. juni Høringssvar
Ny miljøvurdering husdyrregulering  IMS 2. juni Høringssvar 
Indsatsprogrammer for vandområdedistrikter EJO  2. juni Høringssvar 
Tilskudsordning til privat skovrejsning SKO  15. juni  Høringssvar 
Tilskudsordning til skov med biodiversitetsformål SKO  16. juni  Høringssvar 
Konstruerede minivådområder EJO, MTK, MSO 23. juni   Høringssvar
Høringssvar SEGES
Høringssvar MTK, MSO
Miljøaktivitetsbekendtgørelsen  HBK 4. juli Høringssvar
Miljøbeskyttelse HBK 4. juli Høringssvar
Naturbeskyttelse og lov om havstrategi KPO 4. august Høringssvar 
Gebyr for alternative pesticider STHJ 15. august  Høringssvar
Vandforsyning og vaskepladser STHJ  21. august  Høringssvar 
Pesticidstrategi STHJ  28. august  Høringssvar
Glyphosat STHJ  18. september Høringssvar 
Bifenazate- og Thiriam forbud STHJ 18. september Høringssvar
MCB-direktiver HBK  25. september Høringssvar 
Evalueringsrapport MVAN  4. oktober  Høringssvar 
Vandrammedirektivet  MVAN  4. oktober  Høringssvar  
Udkast til vejledning om indsatsplaner NLU, STHJ 4. oktober  Høringssvar 
Udsætning af vildt- og jagtområder KPO  8. november  Høringssvar 
Kriterier for vådområde- og lavbundsprojekter MJK  20. november  Høringssvar
Spildevandsbekendtgørelsen vejledning HBK  4. december  Høringssvar 
Luftforurening fra fyringsanlæg til fast brændsel  THL 14. december Høringssvar 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, Fødevarestyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til ændring af Kommissionens forordning nr. 142/2011 HBJ 9. januar Høringssvar
Novel Foods SKO 15. maj Høringssvar
25. september Høringssvar

 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Forslag til ændring af lov om elforsyning JA 13. januar Høringssvar
Energiunion MDC 10. februar Høringssvar
Tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd KBS 10. marts Høringssvar
Lov om fremme af vedvarende energi THL 15. august Høringssvar 
Netvirksomheder KABK  25. oktober  Høringssvar
Forsyningstilsynet JA 22. december  Høringssvar 

   

Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervsstyrelsen

Ansvarlig Frist Evt. Høringssvar

Udkast til bekendtgørelse om udnyttelse af tilladelser og gebyrer for klager

HBK 16. januar Høringssvar
Ændringsforslag L121 om modernisering af planloven HBK 27. april Høringssvar

Naturråd og Det Grønne Danmarkskort samt udviklingsområder

KPO 2. maj Høringssvar
Planlægning i byzoner HBK  13. juni  Høringssvar 
Byvækst og produktionserhverv HBK  10. juli  Høringssvar
Høringssvar
CVR-loven SFAL  16. august  Høringssvar 
Lov om medarbejderinvesteringsselskaber SFAL 11. september Høringssvar
Patent- og Varemærkestyrelsen Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
Lov om forretningshemmeligheder SFAL  3. november  Høringssvar 
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
Fradrag i ledighedsydelse og udbetaling af dagpenge  CLY  5. december  Høringssvar 
EU-specialudvalget for Konkurrenceevne, Vækst og Forbrugerspørgsmål
Ansvarlig  Frist
 Evt. Høringssvar
Håndhævelse af intelektuelle ejendomsrettigheder SFAL  13. december  Høringssvar 

 

Miljø- og Fødevareministeriet, departementet
Ansvarlig Frist  Evt. Høringssvar
Afstemning og forlænget godkendelse af en række aktivstoffer STHJ 7. marts Høringssvar
Neonic og pendimethalin STHJ 2. maj
Høringssvar
Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen STHJ 12. juni  Høringssvar 
Varslingssystem og dokumentationskrav for nedbrydningsprodukter og VAP test STHJ 17. oktober  Høringssvar 
Medlemsstaternes handlingsplaner for pesticider STHJ  23. oktober Høringssvar 
Forlsag til Nationalpark Kongernes Nordsjælland MJK  23. oktober  Høringssvar 
Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
Ansvarlig  Frist  Evt. Høringssvar 
Registrering af ledningsejere THL  13. juli  Høringssvar 

 

Transportministeriet, Trafik- og Byggestyrelsen  Ansvarlig   Frist  Evt. høringssvar 

Bekendtgørelse om droneflyvning uden for bymæssigt område

KBS 18. januar Høringssvar
     

 

Finanstilsynet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
NEP OHL 28. februar Høringssvar

Uddannelses- og Forskningsministeriet

Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Erhvervskandidat KTS 1. juli Høringssvar
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
Ansvarlig  Frist
Evt. høringssvar 
Arbejdsløshedsforsikring  CLY  2. oktober  Høringssvar 

 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Ansvarlig Frist Evt. høringssvar
Bygningsreglementet 2015 KEPO 15. januar Høringssvar

Konkurrence- og forbrugerstyrelsen

Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Administrative bødeforlæg SFAL 14. juni  Høringssvar 
Ændring af konkurrenceloven CLY 10. august Høringssvar
Ændring af konkurrenceloven CLY  25. august  Høringssvar 
Bekendtgørelsen med hjemmel i markedsføringsloven SFAL  6. december  Høringssvar 

 

Økonomi - og indenrigsministeriet Ansvarlig Frist Evt. høringssvar

Høring om bekæmpelse af bjørneklo, frikommunelov

KPO 20. januar Høringssvar

Ændring af lov om et analyse- og forskningsinstitut for kommuner og regioner

MAL 23. januar Høringssvar
Det nationale reformprogram 2017, herunder EU's væksstrategi Europa2020 KPO 29. marts Høringssvar