Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

2021

Oversigt over indkomne høringer i 2021. Ved interesse for høringssvar ældre end 2018 bedes man rette henvendelse til hoering@lf.dk.

Skatteministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Forslag til Lov om ændring af afskrivningsloven, ligningsloven og svovlafgiftsloven. MAEE 14. januar 2021 Høringssvar
Høring over forslag om investeringsvindue, straksafskrivning, FoU mv. JSJ 14. januar 2021 Høringssvar
Særskilt høring vedr. nye elementer i forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om spil MAEE 27. januar 2021 Høringssvar
Forslag til lov om ændring af dødsboskatteloven og kildeskatteloven MAEE 29. januar 2021 Høringssvar
Høring over lovforslag L 133 Indgreb mod skatteundgåelse ved overtagelse af virksomhed i virksomhedsordning.  JKB 29. februar 2021 Høringssvar
       

 

Skattestyrelsen  Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring af udkast til styresignal - modregning af filials underskud i sambeskattende selskabers indkomst. MAEE 28. januar 2021 Høringssvar
       

Fødevareministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. L 08-21 Notat om formandskabets initiativ om biologiske bekæmpelsesmidler indenfor EU's område STHJ/ANLG 9. marts 2021   Høringssvar

 

Fødevarestyrelsen
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
EU Kommissionens forslag til diverse kontrolforanstaltninger LHO 4. januar Høringssvar
Høring vedr. forskud på erstatning og tempobonus ved aflivning
af mink som følge af COVID-19
FNP 29. januar 2021 Høringssvar

 

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar

Høring af udkast til to bekendtgørelser vedr. bæredygtighed
m.v. for biomassebrændsler og flydende biobrændsler

THL 15. januar 2021 Høringssvar

 

Landbrugsstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring af vejledning om tilskud til målrettet kvælstofregulering 2021 PHMA 6. januar 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om betaling af gebyr ved ansøgning om anvendelse af kvægundtagelsen  PHMA 11. januar 2021 Høringssvar
Høring vedr. ændring af vejledning om slagtepræmie
for kvier, tyre og stude 2021
NLSS 26. januar 2021 Høringssvar
Høring af udkast til bekendtgørelse om tilskud til
vådområdeprojekter og lavbundsprojekter
MIST 14. januar 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål KPO 12. februar 2021 Høringssvar
Høring af Kommissionens forslag til detailregler for produktion og markedsføring af heterogent materiale LHO 15. februar 2021 Høringssvar
Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2020/2021 PHMA 26. februar 2021 Høringssvar
Høring vedr. leje af græs og naturarealer
MTK 15. marts 2021 Høringssvar
Høring om økologisk investeringsstøtte 2021 MTK 15. marts 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2021/2022 (plantedækkebekendtgørelsen) PBM 25. marts 2021 Høringssvar
Høring over udkast til bekendtgørelse om tilskud til projekter om etablering af konstruerede minivådområder og tilhørende vejledning
EJO 25. marts 2021 Høringssvar
Høring over miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag PBM 30. marts 2021 Høringssvar


Miljøministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. Handlingsplan for cirkulær økonomi –
National plan for forebyggelse og håndtering af affald 2020-2032
BIRG 9. februar 2021 Høringssvar
Høring af udkast til lovforslag til etablering af naturnationalparker PBM 12. februar 2021 Høringssvar
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om forbud mod visse engangsplastprodukter og krav om mærkning af visse andre engangsplastprodukter HBK 26. marts 2021 Høringssvar


Miljøstyrelsen Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. udkast til vejledning om regulering af produktionsvirksomheder – som følge af planlovens regler om transformationsområder m.v.  HBK  3. marts 2021  Høringssvar


Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring vedr. notat om forslag til CAP-plan forordning (L12-21) MTK 9. marts 2021 Høringssvar
Høring af EU-Kommissionens henstillinger om CAP-strategisk plan (L09-21) MTK 9. marts 2021 Høringssvar

 

Transportministeriet Ansvarlig  
Frist   Evt. høringssvar
Høring vedr. udkast til ny ekspropriationsproceslov CLY   23. marts 2021 Høringssvar

 

Justitsministeriet Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar
Høring over forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere  CLY 24. marts 2021 Høringssvar

 

 

Finansiel stabilitet Ansvarlig     
Frist Evt. høringssvar
Høring over tillæg til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber mv. MAEE       5. marts 2021 Høringssvar

 

Danmarks statistik
Ansvarlig
Frist Evt. høringssvar

Høring vedrørende statistikker over landbrugsmæssige input og output

THL 1. marts 2021 Høringssvar

 

 

Tidligere høringssvar:

2020

2019

2018