Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik
I vores erhverv har vi en vision om, at fødevareproduktionen skal være klimaneutral senest i 2050. Det er en ambitiøs vision, som vi kun kan indfri, hvis hele samfundet går ind i arbejdet. Står vi sammen om opgaven, så har vi til gengæld forudsætningen for at skabe løsninger, som ikke kun vil være til gavn for os selv, men for hele verden. (Foto: Ken Hermann)

Fakta om fødevareklyngen

Her finder du aktuelle, kommenterede statistikker over bl.a. landbrugsproduktionens størrelse, økonomiske og miljømæssige forhold, forarbejdning og distribution, forbrug og eksport, samt fødevareklyngens bidrag til samfundet. Derudover kan du læse mere om, hvordan den danske fødevareklynge arbejder med bæredygtig udvikling så der skabes en god balance mellem udnyttelsen og beskyttelsen af jordens ressourcer.


Du kan downloade hele pjecen her eller gå direkte til de enkelte afsnit i Fakta om Fødevareklyngen 2019 nedenfor.

Trykte eksemplarer af 'Fakta om Fødevareklyngen 2019' kan bestilles hos koordinator Anne Jessing, aje@lf.dk

Landbrugs- og fødevareproduktionen bør finde sted der, hvor den har mindst klimapåvirkning. Hver dag frem mod år 2100 øges klodens befolkning med mere end 100.000 mennesker. Det er derfor afgørende at sikre en bæredygtig udvikling, så der skabes en god balance mellem udnyttelsen og beskyttelsen af jordens ressourcer. Den danske fødevareklynge kan og vil bidrage til at sikre dette.
Innovation og ny forskning skal hjælpe på vejen mod et klimaneutralt landbrug. I alle de dele af dansk økonomi, hvor fødevareklyngen sikrer aktivitet og beskæftigelse genereres der indkomst til de ansatte og overskud til virksomhedsejerne. Samtidigt bidrager fødevareklyngens samlet med 115 mia. kr. til landets bruttonationalprodukt.
Forbrugere, der gerne vil leve mere klimavenligt, møder mur af kompleksitet. Som producenter ved vi, at bæredygtighed er i høj grad blevet et konkurrenceparameter, hvor den danske fødevareklynge kan møde forbrugernes efterspørgsel, ikke blot herhjemme men også i udlandet. Der er bl.a. øget interesse for convenience, økologiske fødevarer og at have et klimavenligt fødevareforbrug.
Dansk landbrug har udviklet sig markant gennem de seneste årtier. En progressiv strukturudvikling har betydet større landbrugsbedrifter og øget specialisering. I dag har Danmark en af verdens mest effektive og samtidigt klimavenlige produktioner. Men vi arbejder til stadighed for en mere klimavenlig produktion; bl.a. udtagning af lavbundsjorder er med til at sænke landbrugets CO2-aftryk.
Danmark har en lang tradition for at producere fødevarer samt andre animalske og vegetabilske produkter på en effektiv og sikker måde. Derudover er der en betydelig agro- og ingrediensindustri, der bygger oven på den traditionelle fødevareproduktion. Flere store fødevarevirksomheder vil bestræbe sig på at være klimaneutrale i 2050; her spiller ny teknologi en væsentlig rolle.
Find nøgletal for udviklingen i dansk landbrug og fødevareproduktion.