Fakta om Fødevareklyngen 2018

Kommenterede statistikker over bl.a. landbrugsproduktionen - størrelse, økonomiske og miljømæssige forhold mv., forarbejdning og distribution, forbrug og eksport, samt bidrag til samfundet.

I Fakta om Fødevareklyngen 2018 kan du se statistikker over landbrugets produktion, forarbejdning, distribution, eksport mv. 

Fakta om Fødevareklyngen
 Klik på billedet for at downloade pdf

Trykte eksemplarer af 'Fakta om Fødevareklyngen 2018' kan bestilles hos koordinator Anne Jessing, aje@lf.dk

 

 

 

 

Du kan også gå direkte til de enkelte afsnit i Fakta om Fødevareklyngen 2018: