2016

21. Dec 2016
17 pct. af forbrugerne vil bruge færre penge på julegaver i år, mens 11 pct. vil bruge flere. 62 pct. vil bruge et uændret beløb på julen, mens 15 pct. har tænkt sig at bruge færre penge og 13 pct. flere. Især de yngste forbrugere under 30 år, vil bruge et andet beløb (større eller mindre) på julen i år sammenlignet med sidste år.
19. Dec 2016
Brød er ikke bare brød, og specielt én type brød pådrog sig op gennem 00'erne ekstra store opmærksomhed - nemlig speltbrødet. Det fik endda så stor opmærksomhed, at det gavn navn til et nyt segment: spelt-segmentet.
18. Dec 2016
Danskernes gode intentioner om at minimere deres madspild fylder mere og mere i dagligdagen. Ny beregning peger dog på, at danskerne går på kompromis med dette i julemåneden, hvor fødevareindkøb og deraf afledt madspild er særlig højt.
16. Dec 2016
Landbrug og Fødevarer har spurgt til danskernes kendskab til og holdning til underernæring som sundhedsudfordring i Danmark. 64 pct. svarer, at de ikke kender til underernæring som sundhedsudfordring i Danmark og 16 pct. svarer ’ved ikke’. Blot 20 pct. svarer, at de kender til det.
13. Dec 2016
Til de omkring en million julemiddage, er det stadig and og flæskesteg, som spiller hovedrollen på de fleste juleborde, men der er også forskelle på julemenuerne mellem de forskellige regioner.
05. Dec 2016
Bæredygtighed er begyndt at fylde mere og mere i mediebilledet, men hvem har bæredygtighed med på listen over det, de lægger særligt vægt på ved køb af fødevarer? Det sætter denne analyse fokus på.
05. Dec 2016
Bæredygtighed er begyndt at fylde mere og mere i mediebilledet, men hvem har bæredygtighed med på listen over det, de lægger særligt vægt på ved køb af fødevarer? Det sætter denne analyse fokus på.
22. Nov 2016
Convenience produkter, dvs. fødevarer og madløsninger med et færdiglavet eller tidsbesparende element, buldrer frem og er en værdsat, udstrakt hånd til danskerne, når sulten skal stilles. Ny undersøgelse viser dog, at convenience fødevarerne har deres største force og fremtid, når de kan lette og ikke erstatte madlavningen.
22. Nov 2016
Landbrug & Fødevarer har siden 2013 undersøgt danskernes holdning til og forbrug af økologiske fødevarer. Den nyeste undersøgelse viser, at stadig flere danskere køber økologiske fødevarer, og de købere dem oftere, end de gjorde tidligere. Samtidig køber kvinder og mænd nu økologisk lige ofte.
22. Nov 2016
Denne rapport er et resultat af et 2-årigt projektarbejde, der har haft til formål at reducere madspild fra jord til bord. Parterne bag projektet repræsenterer virksomheder på tværs af værdikæden, og har arbejdet sammen om at finde gennemgribende og holdbare løsninger. Denne rapport beskriver resultaterne og kortlægger bl.a. også omfang af madspild og barrierer for at mindske madspild. Herunder identificeres top 10 madspildsfødevarer. Projektet er gennemført med støtte fra Erhvervsstyrelsen.
01. Nov 2016
Salget af frysere og køle/fryseskabe er faldet siden 2006. Især bliver der købt færre kummefrysere. Antallet af nye fødevarer på frost er faldet siden 2011, sandsynligvis fordi friskhed er blandt de vigtigste valgkriterier af fødevarer. Men større fokus på madspild kan øge behovet for fryserkapacitet.
16. Sep 2016
Fra år 2021 og frem ventes den globale mængde af fisk fra akvakultur at overstige mængden af vildtfanget fisk. Mens mængden i vildtfanget fisk over de næste ti år ventes at være på samme niveau som i dag, så forudsiges produktionen af fisk fra akvakultur at stige markant i fremtiden.
24. Aug 2016
For rigtig mange danskere er kantinen på arbejdspladsen eller studiet en investering i medarbejderens ydeevne, og en god frokost er en forudsætning for en god arbejdsdag. Derfor tager Landbrug & Fødevarer i denne analyse et kig på den nyeste viden om kantinegæsters ønsker og forventninger til kantinen på arbejdspladsen eller studiet.
24. Jun 2016
Dyrevelfærd er blevet vigtigere for forbrugerne. Især pris, men også synlighed, er barrierer for, at forbrugerne vælger bedre dyrevelfærd. generelt er forbrugerne er positive overfor et nyt dyrevelfærdsmærke. Forbrugerne vælger ”dansk”, når de går efter bedre dyrevelfærd - men har generelt lavt kendskab til, hvordan dyrene faktisk lever.
16. Jun 2016
Hvad er danskernes holdning til naturen? Hvad er det bedste ved naturen, hvordan bruges den – og hvor ofte? Det har Landbrug & Fødevarer spurgt danskerne om i 2013 og igen i maj 2016.
10. Jun 2016
Landbrug & Fødevarers seneste analyse af danskernes valgkriterier ved valg af fødevarer viser, at økologi har overhalet pris som den parameter, som flest danskere vægter højest, når de vælger mejerprodukter. I forhold til tidligere år er der flere, som lægger vægt på, om produktet er dansk produceret, mens færre lægger vægt på produktets friskhed.
26. May 2016
Kina har verdens største middelklasse, og er en attraktiv målgruppe for økologiske fødevarer. Markedet for økologiske fødevarer udgjorde omkring 30 mia. kr. i 2014 og er i kraftig vækst. Der ventes især vækst for økologiske fødevarer til babyer som følge af den forventede stigende fødselsrate i Kina.
26. May 2016
Det er ikke kun aktier, der følger olieprisen. Der er også tæt sammenhæng mellem fødevarepriser og olieprisen. Siden årsskiftet har olieprisen været stigende og kom i dag over de $50 pr. tønde. Den stigende oliepris har sandsynligvis været blandt de faktorer, som har fået de globale fødevarepriser til også at stige de seneste måneder.
24. May 2016
De officielle kostråd fra Sundhedsstyrelsen råder os til at drikke mælk og spise mejeriprodukter her dag. Men noget tyder på, at der blandt danskerne er skepsis og tvivl om mælk og mejeriprodukters sundhedsværdi.
18. May 2016
Hvad prioriterer forbrugeren højest i deres valg af oksekød? Pris? Dansk? Smag? Dyrevelfærd? Sundt? Analysen sætter fokus på danskernes prioriteringer, når det handler om deres valg af oksekød.
17. May 2016
Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvordan danskerne ville ændre deres kostvaner, hvis de ønskede at leve sundere. En af de fødevarer, som undersøgelsen har fokuseret på, er kartofler
17. May 2016
I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt, hvordan danskerne ville ændre deres kostvaner, hvis de ønskede at leve sundere. En af de fødevarer, som undersøgelsen har fokuseret på, er kartofler.
27. Apr 2016
Hvad prioriterer forbrugeren højst ved valg af fjerkrækød? Landbrug & Fødevarer har gennem de senere år gentagende gange spurgt danskerne, hvad de lægger mest vægt på, når de vælger forskellige fødevarer. Analysen sætter fokus på danskernes prioriteringer, når det handler om valg af fjerkrækød.
22. Apr 2016
De forbrugertrends og tendenser, som Landbrug & Fødevarer har peget på vil gøre sig gældende i 2016 og fremefter viser tilbage til en række makro-trends inden for livsstil, der gør sig gældende i Danmark anno 2016. Disse er med til at forme danskernes adfærd og holdninger til de produkter, der købes og konsumeres.
18. Apr 2016
Hvad prioriterer forbrugeren højst ved valg af svinekød? Landbrug & Føde-varer har gennem de senere år gentagne gange spurgt danskerne, hvad de lægger mest vægt på, når de vælger forskellige fødevarer. Følgende analy-se sætter fokus på danskernes prioriteringer og mindset, når det handler om valg af svinekød.
06. Apr 2016
Fra december 2014 til februar i år er prisen på russisk gas faldet med 54 pct. I samme periode faldt gødningsprisen 33 pct. Da produktion af gødning er særdeles energikrævende, følges prisen på gødning og energi ad. Den nuværende afstand mellem priser på gødning og energi indikerer, at gødningsprisen muligvis kan komme længere ned, hvilket vil gavne danske landmænd.
31. Mar 2016
Ønsket om ren, ægte mad og stigende bevidsthed om respekt for mennesker, dyr og natur er nogle af de trends, der er identificeret for 2016. Denne analyse ser nærmere på de vigtigste fødevaretrends, og hvordan de spiller sammen med økologi.
22. Mar 2016
Sundhed er det nye sort for Nordens forbrugere, og det kommer i særdeleshed til udtryk i efterspørgslen efter fødevarer, der opfattes som værende sundere. Denne analyse stiller skarpt på udviklingen inden for tre typer sundt positionerede fødevarer, herunder "bedre-for-dig"-fødevarer, økologiske fødevarer og fødevarer, der tager højde for fødevareintolerance.
22. Mar 2016
Den nordiske foodservicesektor omsatte i år 2014 for knap 27.000 mio. euro. Sverige er det største foodservicemarked i Norden og også det marked, der haft den største vækst. Denne analyse stiller skarpt på foodservicesektoren i de fire nordiske lande Sverige, Norge, Danmark og Finland. Hvor spiser de nordiske forbrugere henne, når de spiser ude, og hvad efterspørger de?
18. Mar 2016
Danskerne spiser mere dansk produceret lammekød. I 2015 var hver tredje lam spist i Danmark dansk produceret. Dette er en markant fremgang i forhold til tidligere år. Betragter man den relativt høje andel af udenlandsk fåre- og lammekød og undersøgelser, der viser at forbrugerne foretrækker dansk produceret kød, så synes der at være et reelt potentiale for at øge salget af dansk fåre- og lammekød.
16. Mar 2016
Pris betyder stadigt mindre for forbrugerne, mens faktorer som økologi, dy-revelfærd og dansk produktion betyder mere.
03. Mar 2016
Det er en myte, at Danmark er det land i verden, hvor man spiser mest kød pr. indbygger. Ikke desto mindre optræder denne sætning af og til i medierne. Analysen stiller skarpt på de forskellige opgørelser over kødforbrug, og hvad danskernes kødforbrug rent faktisk er.
03. Mar 2016
Sammenlignet med de øvrige kødtyper er kalvekød måske en lidt overset spise. Denne markedsanalyse stiller skarpt på, hvilke forbrugere der oftest køber kalvekød, hvorfor de gør det, og hvad potentialet er for detailhandlen og fødevarevirksomheder.
26. Feb 2016
Der er tilsyneladende i en stigende bevidsthed omkring betydningen af bæredygtighed i forbrugernes valg af fødevarer - men hvad er egentligt bæredygtigt for forbrugerne?
26. Feb 2016
Faldende oliepriser sænker væksten i produktionen af biodiesel. I 2015 faldt både produktionen og forbruget af biodiesel globalt. At produktionen af biodiesel i 2015 og 2016 bliver relativt lille, vil have en prisnegativ effekt på afgrøde- og foderpriserne. Dette er generelt positivt for husdyrproducenter.
02. Feb 2016
Pris betyder stadigt mindre for forbrugerne, når de køber fødevarer, mens faktorer som økologi, dyrevelfærd og at produkterne er produceret i Danmark betyder mere. Således er andelen, som lægger mest vægt på pris, faldet med 28 pct. siden 2011.
28. Jan 2016
I dagligvarebutikkerne er det ikke altid nemt for forbrugerne at gennemskue fødevarernes kvalitet. Derfor tages der ofte udgangspunkt i kendte kvalitetsmarkører på fødevarerne, som hurtigt og nemt kan guide forbrugerne. Derfor er bl.a. danskproducerede fødevarer blevet mere populære hos de danske forbrugere. Men hvad kan de danske fødevarer egentlig, og hvorfor synes danskerne godt om dem?
22. Jan 2016
Flere danskere opfatter æg som sunde, og at færre forbinder æg med forhøjet kolesterol. Ligeledes en tendens til, at respondenterne som helhed mener, det er ernæringsmæssigt godt at spise flere æg end tidligere.
13. Jan 2016
Generelt tilbereder over halvdelen af danskerne et varmt aftensmåltid på en typisk dag. Det er heller ikke sjældent, at der er overskydende aftensmad, som bliver spist som rester den næste dag eller gemt til senere. Samlet set er det 62 pct. af danskerne, der spiser et varmt, tilberedt aftensmåltid eller rester på en typisk dag.
13. Jan 2016
Hvad tænker forbrugerne om rødt kød? Hvad dækker betegnelsen egentlig over – og hvor sundt eller usundt opfattes det? Det er nogle af de spørgsmål, som Landbrug og Fødevarer har spurgt forbrugerne om. Det tyder nemlig ikke på, at ret mange forbrugere ved, hvad betegnelsen "rødt kød" dækker over.