2017

20. Dec 2017
En rundere sundhed med et større fokus på balance samt en nysgerrighed overfor nye måder at sammensætte mad er nogle af de trends, vi vil se mere af i 2018. Samtidig er bæredygtighed og omtanke stadig noget, der i stigende grad fylder i forbrugernes beslutningsprocesser.
05. Dec 2017
Landbrug & Fødevarer har i en ny undersøgelse spurgt danskerne, hvad de glæder sig mest til i forbindelse med julen. Langt de fleste glæder sig allermest til samvær med familie og/eller venner til jul. Hver femte dansker glæder sig mest til maden. Det er oftere mænd og unge, der især glæder sig til maden.
05. Dec 2017
Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer igen i år undersøgt danskernes forventninger til julen. Er det mon gris eller and, der vil stå på bordet? Og fejrer man ude eller hjemme? Læs med her.
04. Dec 2017
Julen er traditionernes fest og hertil hører den traditionelle julemiddag, hvor juleanden og flæskestegen indgår som vigtige elementer. Læs mere i denne analyse om danskernes indkøb af maden til juleaften, hvem som har ansvaret og hvor vi handler ind.
04. Dec 2017
I julen er der i mange hjem ekstra fokus på god og velsmagende mad. For nogle forbrugere går turen også over grænsen efter mad og drikke, der hører julen til. Læs mere i denne analyse med fokus på grænsehandel i julen.
29. Nov 2017
En forbrugerundersøgelse om danskernes kendskab og holdning til, samt køb og brug af grøntsager.
27. Nov 2017
Kina og USA forventes at øge deres forbrug af fjerkræ mest frem mod 2026. I Israel spises 57 kg fjerkræ pr. indbygger, hvilket gør israelerne til dem, som spiser mest fjerkræ i verden. - Vietnam og Ukraine forventes at øge deres forbrug pr. indbygger mest frem mod 2026.

06. Nov 2017
Asien er et spændende eksportmarked i kraftig vækst. Denne analyse sætter fokus på forbrugertrends på tværs af de asiatiske markeder. For selv om de asiatiske landes madkulturer, religion og lovgivning er forskellig, ses der også en række lighedspunkter.
06. Nov 2017
Hvad har børn i 4.-6. klasse lyst til at gøre mere af sammen med deres foræl-dre – og hvis de skulle lave mad selv, hvad ville de så lave? Det har Landbrug & Fødevarer spurgt børn i 4.-6. klasse om i en ny undersøgelse.
11. Oct 2017
Danskerne foretrækker generelt danske fødevarer, men hvor stærk præfe-rencen er, kan svinge alt efter kategori. Denne analyse sætter fokus på, hvordan danskerne har det med danske vs. udenlandske æg.
06. Oct 2017
I disse år ændrer danskerne deres indkøbsmønstre. F.eks. køber danskerne sjældnere ind og placerer oftere deres stor-indkøb i lavprissupermarkederne. Dette lægger et pres på fødevaresektoren for at imødekomme udviklingen ved at se på nye idéer og muligheder.
06. Oct 2017
Mange forbrugere tænker over bæredygtighed i forbindelse med fødevarer. Landbrug & Fødevarer har derfor spurgt forbrugerne, hvordan de konkret vurderer bæredygtigheden af fødevarer og hvilken adfærd, de selv har for at forbruge mere bæredygtigt.
02. Aug 2017
Madpakker har i mange år været det, som flest danskere spiser til frokost. Tidligere analyser foretaget af Landbrug & Fødevarer har dog vist en faldende tendens i brugen af madpakker. Denne analyse ser nærmere på, hvordan det ser ud i 2017.
09. Jun 2017
Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer årligt undersøgt danskernes forbrug af økologiske fødevarer. I denne analyse ser vi nærmere på status i 2017 og udviklingen siden 2013. Den nyeste undersøgelse viser, at stort set alle danskere køber økologi, men at der er stor forskel på, hvor ofte de gør det. Det er udover prisen bl.a. tilgængelighed og udvalg, som kan være en hindring for at købe mere økologi.
09. Jun 2017
Børnefamilier føler sig i højere grad end andre presset på tid i hverdagen, men tilbereder alligevel oftere varm aftensmad end gennemsnittet. Landbrug & Fødevarer har set nærmere på denne spændende forbrugergruppe med fokus på deres aftensmad.
22. May 2017
I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer set nærmere på danskernes forhold til naturen, hvad de bruger den til og hvordan de mener, det står til med den danske natur.
19. Apr 2017
Udespisning fylder mere og mere i danskerne samlede fødevarebudget. Landbrug & Fødevarer har derfor undersøgt, hvor danskerne spiser ude, hvor ofte de gør det, og hvilke holdninger de har til det.
06. Mar 2017
I denne markedsanalyse sætter vi fokus på de vigtigste trends for 2017, som dels er et 'helbredstjek' af sidste års trends, dels medtager nye, vigtige tendenser, som er værd at holde et vågent øje med.
16. Jan 2017
Flere og flere forbinder æg med sundhed - andelen er steget med 18 procentpoint siden 2011, og er nu nået helt op på 64 pct.Sundhedsværdien ved æg begrundes først og fremmest med det høje proteinindhold, en god mæthedsfornemmelse og indholdet af vitaminer, mineraler og fedtsyrer. Kolesterol-myten er under fortsat aflivning, men den (over)lever stadig hos 23 pct. af danskerne.
05. Jan 2017
Danskerne beskriver deres mad og drikke som både sund og usund og vil gerne leve sundere. Men samtidig er der delte meninger om, hvilke fødevarer, der bidrager til en sund livsstil og hvilke, der ikke gør.
05. Jan 2017
Danskerne beskriver deres mad og drikke som både sund og usund og vil gerne leve sundere. Men samtidig er der delte meninger om, hvilke fødevarer, der bidrager til en sund livsstil og hvilke, der ikke gør.