2018

21. Dec 2018
Nemme og hurtige convenience fødevarer som færdigretter og take away er en kærkommen hjælp til forbrugerne, når sulten skal stilles. Ny undersøgelse viser dog, at convenience fødevarerne gerne må inspirere til endnu bedre smagsoplevelser.
17. Dec 2018
Denne rapport indeholder en opsummering og gennemgang af en række relevante undersøgelser om madspild hos de danske forbrugere. Den er udarbejdet for at få et opdateret overblik over danske forbrugeres madspild, samt få en indsigt i deres holdning til madspild. Rapporten har til formål at samle nyere analyseresultater og forbrugerundersøgelser, der kan fremme viden på området samt give et indblik i nogle af de initiativer, der har til formål at mindske forbrugernes madspild.
10. Dec 2018
Fire ud af ti danskere mener, at globaliseringen har været til gavn for dansk økonomi. Det er især unge som mener, at globalisering er godt for dansk økonomi. Personer med lav indkomst og/eller lavt uddannelsesniveau ser generelt mere negativt på globaliseringens påvirkning af dansk økonomi. Det kan skyldes, at det især er personer med kort uddannelse og lav indkomst, der oplever, at de selv er udsat for et konkurrencepres fra udlandet.
02. Nov 2018
Aftensmaden er noget, der de fleste dage kan samle familien omkring bordet. Men hvor meget hjælper børnene til ifm. aftensmaden – og hvordan er deres evner inden for madlavning? Det har vi spurgt forældre til 8-12-årige om.
31. Oct 2018
Kalvekød har en nicheplads i de danske kølediske med 2,6 pct. af danske husstandes samlede indkøb af fersk kød. Analysen viser, at forbrugernes mulighed for at købe kalvekød begrænses af en lav tilgængelighed, høj pris og et lille udvalg i køledisken. Som resultat overser forbrugeren kalvekød som et alternativ til middagsretterne.
22. Oct 2018
Økologiske fødevarer er populære hos danskerne, og denne analyse viser bl.a., at en stor del af køberne er meget opsatte på at få fat på deres økologiske fødevarer, hvis de er udsolgt i butikken. En hel del forbrugere vælger dog danske fødevarer, hvis de ikke kan få den økologiske variant.
10. Oct 2018
Idealisterne er typisk 36+, er velstående og bor typisk i to-personers husstande. Idealisterne udgør en måske lidt overset gruppe af forbrugere fordi de ikke tilhører det vigtige segment af unge millennials. Analysen viser dog, at idealisterne er særligt værdifulde og dermed attraktive for fødesektoren.
24. Jul 2018
Sundhedsdebatten fortsætter, og der stilles hele tiden spørgsmålstegn til, hvad der er sundt eller usundt. Landbrug & Fødevarer har derfor undersøgt danskernes holdning til De officielle Kostråd, som hovedparten af den danske befolkning med fordel kan efterleve.
24. Jul 2018
Landbrug & Fødevarer har igen undersøgt danskernes forbrug af, holdninger til og køb af æg. Her får du resultaterne fra den seneste undersøgelse og de vigtigste udviklingstendenser sammenlignet med tidligere år.
24. Jul 2018
Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvad danskerne efter egen opfattelse lægger mest vægt på ved valg af fødevarer. Her ses det, at selv om pris er afgørende for mange, er smag dét, som flest lægger mest vægt på.
25. May 2018
Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer en efterspørgsel efter at kende fødevarers rejse fra jord til bord. Men hvor mange danskere har selv benyttet sig af muligheden inden for de senere år? Det kigger denne analyse nærmere på.
23. May 2018
Landbrug & Fødevarer har for første gang undersøgt de svenske forbrugere med fokus på deres fødevareforbrug, primært kød, og holdninger hertil. Analysen viser, at oprindelsesland er det vigtigste og at svenskerne har en meget høj præference for svensk kød og næsten ingen kendskab til den danske produktion
20. Mar 2018
Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvem fremtidens forbrugere er. Gruppen af unge forbrugere fra 18-35 år bliver populært kaldt Millennials, og de er spændende af flere årsager.
10. Jan 2018
En stor del af danskerne vil gerne leve sundere – både fysisk og mentalt. Mad og motion spiller en vigtig rolle i relation hertil, men også velvære som følge af livskvalitet og nydelse er af stor betydning for danskernes sundhed.