Danskerne vil gerne ændre adfærd for at hjælpe ift. klima og bæredygtighed

Landbrug & Fødevarer har, for anden gang, undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med.

Generelt bekymrer danskerne sig om klima og bæredygtighed og de er villige til at ændre adfærd og vaner af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Typisk finder danskerne egne ”veje”, når det handler om, hvilke klima- og bæredygtighedshandlinger, som man selv forestiller sig at udføre.

Hele 95 pct. har enten ændret adfærd eller er villige til at ændre adfærd af hensyn til klima, miljø og bæredygtighed. Villigheden til adfærdsændringer af hensyn til miljø, klima og bæredygtighed bunder i ret store bekymringer for verdens tilstand: Mere end seks ud af ti danskere bekymrer sig således om ophobning af plastik, forurening, global opvarmning og regnskove der fældes.

Men det handler også om fødevarerne. 65 pct. af danskerne svarer, at de tænker i ’nogen’ eller ’høj’ grad over bæredygtighed, når de handler mad og drikke.

Fokus på trade-off mellem forskelige handlinger

Undersøgelsen har fokus på at afdække det trade-off, der hersker, ved at forbrugerne vælger mellem en række udvalgte bæredygtighedshandlinger. I alt er 35 forskellige handlinger, der potentielt kan påvirke miljø, klima og bæredygtighed, blevet undersøgt i 2019 og igen i 2020.

Læs mere om hvad danskerne kan forestille sig at gøre og læs hele rapporten her.