Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Befolkning, adfærd og samfund

Analyser vedrørende danskernes handlemønstre og holdninger og disses betydning for samfundet.

2020

24. Mar 2020
Færdigretter vinder mere og mere indpas og er for mange danskere en god hjælp i en travl hverdag. Tal fra GfK viser en tydelig fremgang for helt eller delvist færdiglavet mad, og undersøgelsen peger da også på, at den helt eller delvist færdiglavede mad er blevet populær blandt alle typer af forbrugere, som oplever, at den er et godt og sundt alternativ til den helt hjemmelavede mad.
12. Mar 2020
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes vaner og tanker i forbindelse med udespisning. Hvem spiser oftest ude? Er udespisnings-situationen planlagt på forhånd? Og hvad er årsagerne til valg af spisested? Læs med her
10. Mar 2020
Landbrug & Fødevarer har sammen med Stop Spild af Mad undersøgt danskernes forhold til madspild. Rapporten fokuserer på hvem der ofte smider mad ud, årsager til hvorfor mad smides ud, samt hvad der i forbrugernes øjne kan modvirke madspild.
14. Jan 2020
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed. Denne rapport sætter fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger danskerne helst selv vil bidrage med, hvad danskerne mener har størst betydning, samt hvad de vurderer er nemmest og sværest selv at gøre.

2019

20. Dec 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes forventninger til julen 2019. Er det mon gris eller and, der vil stå på bordet? Og fejrer man ude eller hjemme? Læs med her.
06. Dec 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes forventninger til julen 2019. I denne analyse kigger vi nærmere på, hvor mange, der forventer at købe et juletræ i år, samt hvad de særligt kigger efter, når de skal vælge juletræ
10. Nov 2019
Madpakken er den mest populære frokostordning blandt voksne i hverdagene. Denne analyse viser, at selvom størstedelen godt kan lide at lave madpakke og er tilfredse med indholdet, så kan den også være en udfordring.
13. Sep 2019
Madpakken er populær til børns frokost i hverdagene. Denne nye analyse viser, at selvom madpakken er den mest udbredte frokostordning blandt børn, kan den også være en udfordring.
30. Apr 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdning til og køb af æg for femte år i træk. Undersøgelsen viser, at danskerne spiser flere æg. Sammenlignet med tidligere spiser danskerne nu i gennemsnit 4 æg om ugen. Derudover viser resultaterne, at økologi, dyrevelfærd og pris fortsat har størst betydning, når danskerne vælger æg i køledisken. Dén top 3 har været den samme i flere år, dog er økologi nu på førstepladsen.
25. Apr 2019
Danmark og danskerne går op i klima og klimavenlighed, men er vi villige til at ændre vores måde at leve på for at tage hensyn til klimaet? Det har Landbrug & Fødevarer spurgt danskerne om i en ny undersøgelse.
19. Mar 2019
Hvilken betydning har aftensmad for forbrugerne? Hvilke ønsker og bekymringer har forbrugerne omkring deres aftensmad? Og hvordan ser forbrugernes aftensmadsrejse ud, lige fra inspiration og planlægning, til indkøb, madlavning og spisning?
Det er nogle af de ting, vi besvarer i denne rapport om forbrugernes aftensmad.
01. Feb 2019
Protein har længe været i forbrugernes søgelys. Analysen her ser nærmere på danskernes holdninger til protein og spørger: Hvor skal proteinet komme fra i fremtiden?

2018

10. Dec 2018
Fire ud af ti danskere mener, at globaliseringen har været til gavn for dansk økonomi. Det er især unge som mener, at globalisering er godt for dansk økonomi. Personer med lav indkomst og/eller lavt uddannelsesniveau ser generelt mere negativt på globaliseringens påvirkning af dansk økonomi. Det kan skyldes, at det især er personer med kort uddannelse og lav indkomst, der oplever, at de selv er udsat for et konkurrencepres fra udlandet.
02. Nov 2018
Aftensmaden er noget, der de fleste dage kan samle familien omkring bordet. Men hvor meget hjælper børnene til ifm. aftensmaden – og hvordan er deres evner inden for madlavning? Det har vi spurgt forældre til 8-12-årige om.
25. May 2018
Muligheden for at besøge et landbrug imødekommer en efterspørgsel efter at kende fødevarers rejse fra jord til bord. Men hvor mange danskere har selv benyttet sig af muligheden inden for de senere år? Det kigger denne analyse nærmere på.
20. Mar 2018
Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvem fremtidens forbrugere er. Gruppen af unge forbrugere fra 18-35 år bliver populært kaldt Millennials, og de er spændende af flere årsager.
10. Jan 2018
En stor del af danskerne vil gerne leve sundere – både fysisk og mentalt. Mad og motion spiller en vigtig rolle i relation hertil, men også velvære som følge af livskvalitet og nydelse er af stor betydning for danskernes sundhed.

2017

20. Dec 2017
En rundere sundhed med et større fokus på balance samt en nysgerrighed overfor nye måder at sammensætte mad er nogle af de trends, vi vil se mere af i 2018. Samtidig er bæredygtighed og omtanke stadig noget, der i stigende grad fylder i forbrugernes beslutningsprocesser.
05. Dec 2017
Landbrug & Fødevarer har i en ny undersøgelse spurgt danskerne, hvad de glæder sig mest til i forbindelse med julen. Langt de fleste glæder sig allermest til samvær med familie og/eller venner til jul. Hver femte dansker glæder sig mest til maden. Det er oftere mænd og unge, der især glæder sig til maden.
05. Dec 2017
Julen står for døren og derfor har Landbrug & Fødevarer igen i år undersøgt danskernes forventninger til julen. Er det mon gris eller and, der vil stå på bordet? Og fejrer man ude eller hjemme? Læs med her.
04. Dec 2017
Julen er traditionernes fest og hertil hører den traditionelle julemiddag, hvor juleanden og flæskestegen indgår som vigtige elementer. Læs mere i denne analyse om danskernes indkøb af maden til juleaften, hvem som har ansvaret og hvor vi handler ind.
04. Dec 2017
I julen er der i mange hjem ekstra fokus på god og velsmagende mad. For nogle forbrugere går turen også over grænsen efter mad og drikke, der hører julen til. Læs mere i denne analyse med fokus på grænsehandel i julen.
06. Nov 2017
Hvad har børn i 4.-6. klasse lyst til at gøre mere af sammen med deres foræl-dre – og hvis de skulle lave mad selv, hvad ville de så lave? Det har Landbrug & Fødevarer spurgt børn i 4.-6. klasse om i en ny undersøgelse.
11. Oct 2017
Danskerne foretrækker generelt danske fødevarer, men hvor stærk præfe-rencen er, kan svinge alt efter kategori. Denne analyse sætter fokus på, hvordan danskerne har det med danske vs. udenlandske æg.
06. Oct 2017
Mange forbrugere tænker over bæredygtighed i forbindelse med fødevarer. Landbrug & Fødevarer har derfor spurgt forbrugerne, hvordan de konkret vurderer bæredygtigheden af fødevarer og hvilken adfærd, de selv har for at forbruge mere bæredygtigt.
02. Aug 2017
Madpakker har i mange år været det, som flest danskere spiser til frokost. Tidligere analyser foretaget af Landbrug & Fødevarer har dog vist en faldende tendens i brugen af madpakker. Denne analyse ser nærmere på, hvordan det ser ud i 2017.
09. Jun 2017
Børnefamilier føler sig i højere grad end andre presset på tid i hverdagen, men tilbereder alligevel oftere varm aftensmad end gennemsnittet. Landbrug & Fødevarer har set nærmere på denne spændende forbrugergruppe med fokus på deres aftensmad.
22. May 2017
I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer set nærmere på danskernes forhold til naturen, hvad de bruger den til og hvordan de mener, det står til med den danske natur.
06. Mar 2017
I denne markedsanalyse sætter vi fokus på de vigtigste trends for 2017, som dels er et 'helbredstjek' af sidste års trends, dels medtager nye, vigtige tendenser, som er værd at holde et vågent øje med.
16. Jan 2017
Flere og flere forbinder æg med sundhed - andelen er steget med 18 procentpoint siden 2011, og er nu nået helt op på 64 pct.Sundhedsværdien ved æg begrundes først og fremmest med det høje proteinindhold, en god mæthedsfornemmelse og indholdet af vitaminer, mineraler og fedtsyrer. Kolesterol-myten er under fortsat aflivning, men den (over)lever stadig hos 23 pct. af danskerne.
05. Jan 2017
Danskerne beskriver deres mad og drikke som både sund og usund og vil gerne leve sundere. Men samtidig er der delte meninger om, hvilke fødevarer, der bidrager til en sund livsstil og hvilke, der ikke gør.
05. Jan 2017
Danskerne beskriver deres mad og drikke som både sund og usund og vil gerne leve sundere. Men samtidig er der delte meninger om, hvilke fødevarer, der bidrager til en sund livsstil og hvilke, der ikke gør.

2016

19. Dec 2016
Brød er ikke bare brød, og specielt én type brød pådrog sig op gennem 00'erne ekstra store opmærksomhed - nemlig speltbrødet. Det fik endda så stor opmærksomhed, at det gavn navn til et nyt segment: spelt-segmentet.
16. Dec 2016
Landbrug og Fødevarer har spurgt til danskernes kendskab til og holdning til underernæring som sundhedsudfordring i Danmark. 64 pct. svarer, at de ikke kender til underernæring som sundhedsudfordring i Danmark og 16 pct. svarer ’ved ikke’. Blot 20 pct. svarer, at de kender til det.
13. Dec 2016
Til de omkring en million julemiddage, er det stadig and og flæskesteg, som spiller hovedrollen på de fleste juleborde, men der er også forskelle på julemenuerne mellem de forskellige regioner.
05. Dec 2016
Bæredygtighed er begyndt at fylde mere og mere i mediebilledet, men hvem har bæredygtighed med på listen over det, de lægger særligt vægt på ved køb af fødevarer? Det sætter denne analyse fokus på.
01. Nov 2016
Generelt har salget af henholdsvis køl/frys, fryseskabe og frysebokse (i daglig tale kummefrysere) været nedadgående siden 2006.
16. Jun 2016
Hvad er danskernes holdning til naturen? Hvad er det bedste ved naturen, hvordan bruges den – og hvor ofte? Det har Landbrug & Fødevarer spurgt danskerne om i 2013 og igen i maj 2016.
24. May 2016
De officielle kostråd fra Sundhedsstyrelsen råder os til at drikke mælk og spise mejeriprodukter her dag. Men noget tyder på, at der blandt danskerne er skepsis og tvivl om mælk og mejeriprodukters sundhedsværdi.
17. May 2016
I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer undersøgt, hvordan danskerne ville ændre deres kostvaner, hvis de ønskede at leve sundere. En af de fødevarer, som undersøgelsen har fokuseret på, er kartofler.
22. Apr 2016
De forbrugertrends og tendenser, som Landbrug & Fødevarer har peget på vil gøre sig gældende i 2016 og fremefter viser tilbage til en række makro-trends inden for livsstil, der gør sig gældende i Danmark anno 2016. Disse er med til at forme danskernes adfærd og holdninger til de produkter, der købes og konsumeres.

2015

17. Dec 2015
15 pct. vil bruge færre penge på julen i år end sidste år, 11 pct. vil bruge flere. 14 pct. fra husstande med mindst et barn vil bruge flere penge på julegaver mod 9 pct. i husstande uden børn. Region Nordjylland er den eneste region, hvor flere vil bruge flere end færre penge på julegaver i år end sidste år.
08. Dec 2015
16 pct. handler ind til julen i Tyskland, 2 pct. i Sverige og 2 pct. i både Tyskland og Sverige. I Region Syddanmark er det hele 31 pct. der handler ind til julen i Tyskland. Slik, øl og sodavand er de mest populære varer at købe i Tyskland.
26. Oct 2015
En ny analyse fra Landbrug & Fødevarer viser, at det der kan få flere danskere til at købe flere økologiske fødevarer først og fremmest er prisen, men hver fjerde efterspørger flere lokalt producerede økologiske fødevarer. Danskerne vælger i stigende grad at købe økologisk frugt og grønt.

2014

08. Dec 2014
At julen koster penge, er en opfattelse mange kan nikke genkendende til. Landbrug & Fødevarer har derfor undersøgt danskernes forventninger til julebudgettet 2014. I undersøgelsen er der ligeledes spurgt til danskernes brug af grænse- og nethandel i forbindelse med årets juleindkøb.
04. Jul 2014
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes forbrug af og holdning til økologiske fødevarer. Overordnet set er vi glade for økologi, og langt størstedelen af os køber i større eller mindre grad økologiske fødevarer. Andelen af danskere, som aldrig køber økologiske fødevarer, er næsten halveret siden sidste år.
04. Jun 2014
Danskerne ønsker generelt mere viden og bedre oplysning om fordele og ulemper ved GMO viser denne undersøgelse fra L&F. Samtidigt viser den, at den mandlige del af befolkningen er mest afklarede og mest positive overfor brugen af GMO, sammenlignet med den kvindelige del af befolkningen.
19. May 2014
Europa-Kommissionens seneste undersøgelse af EU-befolkningernes holdning til landbrug og landbrugspolitikken i EU viser bl.a., at der er stor enighed om landbrugets betydning for yderområderne og fødevareforsyningen. Danskerne lægger især vægt på landbrugets ansvar for at sikre miljø og dyrevelfærd.
13. Mar 2014
Landbrug & Fødevarer har spurgt danskerne, hvor meget dyrevelfærd betyder for dem, når de køber forskellige typer af animalske produkter.
04. Mar 2014
Landbrug & Fødevarer har spurgt danskerne, hvad de lægger mest vægt på, når de køber mejeriprodukter. Økologi, pris og friskhed er de faktorer, som flest nævner. Mange lægger imidlertid også vægt på, at produktet er dansk og om det er sundt.
08. Jan 2014
Friskhed er vigtigst for næsten halvdelen af danskerne, når de skal vælge mellem de forskellige frugter og grøntsager på hylderne i supermarkedet. Men for 28 pct. af danskerne er det røde ø eller det røde danske flag vigtigst, når de fortager deres valg i frugt- og grøntafdelingen.
06. Jan 2014
En undersøgelse af danskernes forbrug af og holdninger til køb af æg viser en stigning i antallet af danskere, der mener, at økologi er den vigtigste parameter, når de køber æg.

2013

25. Apr 2014
Fødevareklyngen i Danmark er et stort erhverv, der producerer langt mere mad, end vi kan spise i Danmark. Europa-Kommissionen har i 2012 undersøgt de europæiske befolkningers holdninger til spørgsmål om fødevareproduktionen i EU. Ca. 43 pct. af EU-borgene er bekymrede for, om der produceres nok fødevarer til at imødekomme behovet i deres hjemland – det samme gælder for 11 pct. af danskerne. og flertallet af EU-borgerne er bekymrede for tilstrækkeligheden af fødevareproduktionen i verden
18. Dec 2013
Prisen er stadig den vigtigste parameter, når danskerne vælger fødevarer, men den betyder mindre, end den har gjort. I stedet lægger danskerne mere vægt på, at fødevaren er dansk og på økologi og dyrevelfærd. Undersøgelen viser imidlertid også, at der er stor forskel på, hvad danskerne prioriterer.
26. Nov 2013
Danskerne holder fast i traditioner, når det kommer til julemenuen. Anden er den mest populære spise juleaften, efterfulgt af flæskestegen. Det er særligt på Sjælland og I Region Nordjylland, at flæskestegen kommer på bordet juleaften.
14. Nov 2013
Omkring 35 pct. af danskerne køber fødevarer på internettet, mens 65 pct. aldrig har prøvet det. I 2011 var det blot 19 pct. af danskerne der købte fødevarer på internettet. Af dem der i dag køber fødevarer på internettet, foretager 30 pct. indkøb hver uge, mens 8 pct. køber fødevarer nogle gange om måneden.
01. Nov 2013
Landbrug & Fødevarer har spurgt danskerne om deres holdning til den danske natur. Danskerne bruger generelt naturen ofte. De bruger den, helst til at kigge på eller til at dyrke motion. Det bedste ved den danske natur er ifølge undersøgelsen kysterne og skovene.
04. Sep 2013
En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at danskernes foretrukne drikkevarer udover vand, er kaffe og mælk. Således drikker mere end hver anden dansker vand til deres måltider og mere end hver femte drikker kaffe eller mælk. Når det kommer til indtagelsen af mælk er det børnefamilierne, som fører an.
11. Jun 2013
Om 30 år er der 9 mia. mennesker på jorden. Det vil lægge et stort pres på jorden og dens ressourcer. Når danskerne bliver spurgt, hvad de ser som den største udfordring frem mod 2050, svarer flest imidlertid klima, mens langt færre anser at brødføde verdens befolkning som blandt de største udfordringer.
06. May 2013
90 pct. af danskerne køber i større eller mindre grad økologiske fødevarer. Mælk, yoghurt, grøntsager og æg er de fødevarer, der oftest købes økologisk. Hvor kvinderne går op i dyrevelfærden, går mændene mere op i, at økologi er sundere.
09. Apr 2013
En undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser, at danskerne generelt er glade for økologiske fødevarer: 90 pct. af de adspurgte svarer, at de i større eller mindre grad køber økologiske fødevarer. Undersøgelsen tegner et nyt og mere nuanceret billede af de økologiske forbrugere, især mændene: 39 pct. af de offentligt ansatte mænd svarer, at de altid eller ofte køber økologiske fødevarer, mens det tilsvarende tal for de privatansatte mænd er 29 pct.
25. Jan 2013
Flere jyder end sjællændere prioriterer danske fødevarer, når de køber ind. At oksekødet er dansk produceret er vigtigst for dobbelt så mange i Region Midtjylland i forhold til i Region Hovedstaden. Dansk produktion er højeste prioritet for mere end 20 pct. af danskerne i Region Nordjylland og Region Midtjylland, når de vælger svinekød. Til gengæld prioriterer københavnerne økologiske mejeriprodukter. Mejeriprodukter er den varer, som danskerne helst ser, er økologisk.
03. Jan 2013
I 2012 købte de fleste forbrugere mellem 11-15 æg i løbet af en 14 dages periode. Pris og økologi er det, der betyder mest for danskernes valg, når de køber æg. Forbrugerne forbinder mest æg med udsagnene ’Forhøjet kolesterol’ og ’sundhed’.
02. Jan 2013
Danskernes vægter friskhed højest, når de vælger grøntsager. Det er markant anderledes, end når de vælger andre fødevarer, hvor prisen spiller den største rolle. For de laveste indkomster spiller prisen dog i stigende grad en vigtig rolle, når der vælges frugt og grønt.

2012

19. Dec 2012
I 2012 blev forbrugernes fokus på prisen for fødevarer skærpet betydeligt. Den øgede prisbevidsthed er sket på bekostning af lavere prioritering af især sundhed. Andelen, der prioriterer pris højest ved indkøb, er steget med mellem 14 og 39 pct. afhængig af varegruppe, mens andelen, der prioriterer sundhed, er faldet med helt op til 23 pct., afhængig af varegruppe.
06. Dec 2012
I 2012 serveres der and til 72 pct. af de danske julemiddage. Til 50 pct. af julemiddagene serveres der både and og flæskesteg. Der spises flæskesteg i 61 pct. af hjemmene mod kun 43 pct. i 2011. I 20 pct. af de danske husstande bliver der købt ind til julen i grænsehandlen.

Nina Preus