Convenience og udespisning

Hvordan har udviklingen været i convenience løsninger og udespisning i de seneste år? Hvorfor vælger forbrugerne disse muligheder, og hvad består maden af? Læs her om hvordan flere og flere danskere sætter pris på en aftensmad som er hurtig og nem.

15. maj 2023
Kødforbrug er et meget omdiskuteret emne ligesom det er meget svært at måle. Denne analyse kigger ind i, hvad vi ved om kødforbrug, og belyser de forskellige tilgængelige datakilder med henblik på deres styrker og svagheder.
24. feb 2023
Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på, hvordan stigende priser og krigen i Ukraine på det seneste har påvirket danskernes opfattede adfærd, og hvilke forventninger danskerne har til deres forbrug den kommende tid. Analysen er baseret på en undersøgelse gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer i januar 2023. Undervejs inddrages fund fra to andre undersøgelser, ligeledes gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer, i hhv. juni og september 2022.
02. dec 2022
Covid19 ramte foodservice-sektoren hårdt med restriktioner og nedlukninger, og sektoren oplevede derfor et markant fald i omsætningen i 2020-2021. Foodservicesektorens omsætning er dog igen stigende, hvilket drives frem af både vigtige ændringer i samfundet såvel som tilpasninger til forbrugernes præferencer. Landbrug & Fødevarer har på baggrund af data fra bl.a. Danmarks Statistik set på den seneste udvikling og giver et bud på fremtiden for foodservice-kanalen, der heldigvis ser lys ud.
13. nov 2022
Hovedmåltiderne morgenmad, frokost og aftensmad har længe domineret danskernes madkultur. Fra tidligere undersøgelser ved vi dog, at disse måltiderne blandt mange suppleres eller måske nogle gange endda erstattes af mellemmåltider og snacks. I denne analyse sætter vi fokus på danskernes adfærd og holdninger, når det gælder snacks og mellemmåltider. Analysen tager udgangspunkt i en befolkningsundersøgelse gennemført af Epinion for Landbrug & Fødevarer i juni 2022 blandt 1003 danskere.
29. apr 2022
Med støtte fra Fonden for Økologisk Landbrug har Landbrug & Fødevarer i en ny, stor undersøgelse spurgt ind til behov og valgkriterier blandt beslutningstagere i offentlig og privat foodservice og sat fokus på deres arbejde med bæredygtighed og økologi.
14. dec 2021
For at komme nærmere en forståelse af de danske forbrugere har Landbrug & Fødevarer i en ny undersøgelse derfor set på, hvordan forbrugerne kan inddeles i forskellige ’typer’ alt efter deres adfærd, værdier og holdninger. Der er foretaget en grundig analyse af, hvad det er, der mere specifikt differentierer os, vores vaner, valg og handlinger, med udgangspunkt i vores interesse og forhold til fødevarer. Denne analyse har identificeret seks forbrugersegmenter, som vi præsenterer i denne markedsanalyse.
20. jan 2021
Brugen af måltidskasser er i vækst og har været det i nogle år. Corona-krisen har medført at forbruget har vokset endnu mere. Landbrug & Fødevarer har spurgt de danskere, der har måltidskasser ’inde på livet’ om deres syn på kategorien.
24. mar 2020
Færdigretter vinder mere og mere indpas og er for mange danskere en god hjælp i en travl hverdag. Tal fra GfK viser en tydelig fremgang for helt eller delvist færdiglavet mad, og undersøgelsen peger da også på, at den helt eller delvist færdiglavede mad er blevet populær blandt alle typer af forbrugere, som oplever, at den er et godt og sundt alternativ til den helt hjemmelavede mad.
12. mar 2020
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes vaner og tanker i forbindelse med udespisning. Hvem spiser oftest ude? Er udespisnings-situationen planlagt på forhånd? Og hvad er årsagerne til valg af spisested?