Publikation, 02.december 2022

Foodservice er fortsat fremtidens fødevaremarked

Foodservicesektorens omsætning er igen stigende, hvilket drives frem af både vigtige ændringer i samfundet såvel som tilpasninger til forbrugernes præferencer.

De vigtigste indsigter er:

  • Foodservicesektoren har i 2021 fortsat været præget af covid-19 pandemien, men er i positiv udvikling. I 2021 steg omsætningen i den private del af foodservicesektoren til 43,4 mia. kr., fra 37 mia. i 2020, og dermed nåede omsætningen ikke helt op på niveauet før pandemien. Omsætningen i første halvår af 2022 overgår dog omsætningen i første halvår af 2019, hvilket tegner godt for branchen.
  • Ifølge internationale kilder forventes foodservicesektoren først at nå sit tidligere omsætningsniveau i 2023, og herefter vil sektoren fortsætte den positive udvikling, der sås inden covid-19. Sektorens omstillingsparathed og tilpasningsevne til forbrugernes behov er bl.a. det, der fører til de positive forudsigelser.
  • Markedet består af både offentlige og private aktører. 79 pct. af den samlede afsætning af fødevarer til foodservicesektoren var til private aktører så som restauranter, hoteller, kantiner og takeaway-løsninger.
  • Salget af føde- og drikkevarer til foodservice udgjorde samlet set 16,9 mia. kr. i 2021 i engrospriser, eksklusiv moms. Drikkevarer såsom alkohol, sodavand og juice udgør omkring en femtedel af salget til foodservice.
  • Konventionelt producerede varer udgør den største andel af salget til foodservicesektoren med 14,7 mia. kr., imens salget af økologiske varer til foodservice udgør 2,1 mia. kr. Det er især mejeriprodukter, æg, grove grøntsager, frugt og bær, samt mel, korn, ris og pasta, der købes økologisk til foodservice. Kød, fisk og frostvarer sælges i langt højere grad konventionelt produceret.
  • ·Økologiske føde- og drikkevarer til foodservice udgjorde 13 pct. af det samlede salg i 2021, og der er fortsat potentiale for mere økologi i foodservicebranchen, især blandt private aktører. 46 pct. af det økologiske salg til foodservice gik til den offentlige sektor, trods det offentlige kun står for 20 pct. af det samlede salg af fødevarer til foodservice. Blot 8 pct. af salget af fødevarer til restauranter, hoteller og cafeer var økologisk produceret i 2021 viser tal fra Danmarks Statistik.

Download hele analysen