Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Forbrug og detail

Analyser om forbrug, forbrugeradfærd mv.

2020

24. Mar 2020
Færdigretter vinder mere og mere indpas og er for mange danskere en god hjælp i en travl hverdag. Tal fra GfK viser en tydelig fremgang for helt eller delvist færdiglavet mad, og undersøgelsen peger da også på, at den helt eller delvist færdiglavede mad er blevet populær blandt alle typer af forbrugere, som oplever, at den er et godt og sundt alternativ til den helt hjemmelavede mad.
12. Mar 2020
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes vaner og tanker i forbindelse med udespisning. Hvem spiser oftest ude? Er udespisnings-situationen planlagt på forhånd? Og hvad er årsagerne til valg af spisested? Læs med her
14. Jan 2020
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed. Denne rapport sætter fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger danskerne helst selv vil bidrage med, hvad danskerne mener har størst betydning, samt hvad de vurderer er nemmest og sværest selv at gøre.

2019

20. Dec 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes forventninger til julen 2019. Er det mon gris eller and, der vil stå på bordet? Og fejrer man ude eller hjemme? Læs med her.
10. Nov 2019
Madpakken er den mest populære frokostordning blandt voksne i hverdagene. Denne analyse viser, at selvom størstedelen godt kan lide at lave madpakke og er tilfredse med indholdet, så kan den også være en udfordring.
31. Oct 2019
Økologiske fødevarer er populære hos danskerne, og flere end tidligere svarer, at de ofte eller altid køber økologi. Blandt de, der allerede ofte køber økologi ses en tendens til, at de ville købe endnu mere, hvis der kom flere lokal-producerede varer, større variation og et bredere sortiment.
23. Oct 2019
Vi har igen undersøgt, hvad danskerne lægger særligt vægt på ved valg af dagligvarer. Her ser vi, at flere end tidligere nævner faktorer som god smag, økologi, dyrevelfærd og bæredygtighed.
13. Sep 2019
Madpakken er populær til børns frokost i hverdagene. Denne nye analyse viser, at selvom madpakken er den mest udbredte frokostordning blandt børn, kan den også være en udfordring.
22. Aug 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt forbrugernes brug af mellemmåltider/snacks med fokus på de mere ’lødige’ snacks, der kan fungere som et lille måltid.
24. Apr 2019
Foodservicesektorens omsætning er stigende og drives frem af både vigtige ændringer i samfundet såvel som tilpasninger til forbrugernes præferencer. I fremskrivningen går vi endda så vidt som til at sige, at foodservice er fremtidens fødevaremarked.
21. Mar 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt de danske forbrugeres adfærd omkring indkøb af mad og drikke, og hvad danskerne bruger mobiltelefonen til på indkøbsturen.
19. Mar 2019
Hvilken betydning har aftensmad for forbrugerne? Hvilke ønsker og bekymringer har forbrugerne omkring deres aftensmad? Og hvordan ser forbrugernes aftensmadsrejse ud, lige fra inspiration og planlægning, til indkøb, madlavning og spisning?
Det er nogle af de ting, vi besvarer i denne rapport om forbrugernes aftensmad.
08. Feb 2019
Landbrug & Fødevarer har undersøgt emnet dyrevelfærd set med forbrugernes øjne. Undersøgelsen tegner et billede af, at der er forskel på, hvor meget forbrugerne tænker over dyrevelfærd og hvor villige de er til at betale mere for særlig god dyrevelfærd. Emnet dyrevelfærd fylder nemlig hos flertallet af forbrugerne på tankeplan, mens virkeligheden ofte bliver, at mange oplever, at særlig god dyrevelfærd er for dyrt.
01. Feb 2019
Protein har længe været i forbrugernes søgelys. Analysen her ser nærmere på danskernes holdninger til protein og spørger: Hvor skal proteinet komme fra i fremtiden?

2018

21. Dec 2018
Nemme og hurtige convenience fødevarer som færdigretter og take away er en kærkommen hjælp til forbrugerne, når sulten skal stilles. Ny undersøgelse viser dog, at convenience fødevarerne gerne må inspirere til endnu bedre smagsoplevelser.
17. Dec 2018
Denne rapport indeholder en opsummering og gennemgang af en række relevante undersøgelser om madspild hos de danske forbrugere. Den er udarbejdet for at få et opdateret overblik over danske forbrugeres madspild, samt få en indsigt i deres holdning til madspild. Rapporten har til formål at samle nyere analyseresultater og forbrugerundersøgelser, der kan fremme viden på området samt give et indblik i nogle af de initiativer, der har til formål at mindske forbrugernes madspild.
02. Nov 2018
Aftensmaden er noget, der de fleste dage kan samle familien omkring bordet. Men hvor meget hjælper børnene til ifm. aftensmaden – og hvordan er deres evner inden for madlavning? Det har vi spurgt forældre til 8-12-årige om.
31. Oct 2018
Kalvekød har en nicheplads i de danske kølediske med 2,6 pct. af danske husstandes samlede indkøb af fersk kød. Analysen viser, at forbrugernes mulighed for at købe kalvekød begrænses af en lav tilgængelighed, høj pris og et lille udvalg i køledisken. Som resultat overser forbrugeren kalvekød som et alternativ til middagsretterne.
22. Oct 2018
Økologiske fødevarer er populære hos danskerne, og denne analyse viser bl.a., at en stor del af køberne er meget opsatte på at få fat på deres økologiske fødevarer, hvis de er udsolgt i butikken. En hel del forbrugere vælger dog danske fødevarer, hvis de ikke kan få den økologiske variant.
10. Oct 2018
Idealisterne er typisk 36+, er velstående og bor typisk i to-personers husstande. Idealisterne udgør en måske lidt overset gruppe af forbrugere fordi de ikke tilhører det vigtige segment af unge millennials. Analysen viser dog, at idealisterne er særligt værdifulde og dermed attraktive for fødesektoren.
07. Aug 2018
Med flere og flere mærkningsordninger på dagligvaremarkedet kan det være en udfordring at få forbrugerne til både at huske forskellige mærkninger og bevare troværdigheden. Analysen her viser, at Ø-mærket og Fairtrade-mærket er bedst kendt og også vurderes troværdige af danskerne.
24. Jul 2018
Landbrug & Fødevarer har undersøgt, hvad danskerne efter egen opfattelse lægger mest vægt på ved valg af fødevarer. Her ses det, at selv om pris er afgørende for mange, er smag dét, som flest lægger mest vægt på.
23. May 2018
Landbrug & Fødevarer har for første gang undersøgt de svenske forbrugere med fokus på deres fødevareforbrug, primært kød, og holdninger hertil. Analysen viser, at oprindelsesland er det vigtigste og at svenskerne har en meget høj præference for svensk kød og næsten ingen kendskab til den danske produktion

2017

20. Dec 2017
En rundere sundhed med et større fokus på balance samt en nysgerrighed overfor nye måder at sammensætte mad er nogle af de trends, vi vil se mere af i 2018. Samtidig er bæredygtighed og omtanke stadig noget, der i stigende grad fylder i forbrugernes beslutningsprocesser.
29. Nov 2017
En forbrugerundersøgelse om danskernes kendskab og holdning til, samt køb og brug af grøntsager.
06. Nov 2017
Asien er et spændende eksportmarked i kraftig vækst. Denne analyse sætter fokus på forbrugertrends på tværs af de asiatiske markeder. For selv om de asiatiske landes madkulturer, religion og lovgivning er forskellig, ses der også en række lighedspunkter.
06. Oct 2017
I disse år ændrer danskerne deres indkøbsmønstre. F.eks. køber danskerne sjældnere ind og placerer oftere deres stor-indkøb i lavprissupermarkederne. Dette lægger et pres på fødevaresektoren for at imødekomme udviklingen ved at se på nye idéer og muligheder.
06. Oct 2017
Mange forbrugere tænker over bæredygtighed i forbindelse med fødevarer. Landbrug & Fødevarer har derfor spurgt forbrugerne, hvordan de konkret vurderer bæredygtigheden af fødevarer og hvilken adfærd, de selv har for at forbruge mere bæredygtigt.
17. Jul 2017
Fairtrade-mærket er en af de bedst kendte mærkningsordninger for produkter på det danske marked - kun overgået i kendskab af det såkaldte Ø-mærke. Samtidig opfattes Fairtrade-mærket i høj grad som et troværdigt mærke. Der er dog stor forskel på, hvor ofte danskerne køber Fairtrade-mærkede produkter.
09. Jun 2017
Siden 2013 har Landbrug & Fødevarer årligt undersøgt danskernes forbrug af økologiske fødevarer. I denne analyse ser vi nærmere på status i 2017 og udviklingen siden 2013. Den nyeste undersøgelse viser, at stort set alle danskere køber økologi, men at der er stor forskel på, hvor ofte de gør det. Det er udover prisen bl.a. tilgængelighed og udvalg, som kan være en hindring for at købe mere økologi.
19. Apr 2017
Udespisning fylder mere og mere i danskerne samlede fødevarebudget. Landbrug & Fødevarer har derfor undersøgt, hvor danskerne spiser ude, hvor ofte de gør det, og hvilke holdninger de har til det.
06. Mar 2017
I denne markedsanalyse sætter vi fokus på de vigtigste trends for 2017, som dels er et 'helbredstjek' af sidste års trends, dels medtager nye, vigtige tendenser, som er værd at holde et vågent øje med.

2016

21. Dec 2016
17 pct. af forbrugerne vil bruge færre penge på julegaver i år, mens 11 pct. vil bruge flere. 62 pct. vil bruge et uændret beløb på julen, mens 15 pct. har tænkt sig at bruge færre penge og 13 pct. flere. Især de yngste forbrugere under 30 år, vil bruge et andet beløb (større eller mindre) på julen i år sammenlignet med sidste år.
19. Dec 2016
Brød er ikke bare brød, og specielt én type brød pådrog sig op gennem 00'erne ekstra store opmærksomhed - nemlig speltbrødet. Det fik endda så stor opmærksomhed, at det gavn navn til et nyt segment: spelt-segmentet.
18. Dec 2016
Danskernes gode intentioner om at minimere deres madspild fylder mere og mere i dagligdagen. Ny beregning peger dog på, at danskerne går på kompromis med dette i julemåneden, hvor fødevareindkøb og deraf afledt madspild er særlig højt.
05. Dec 2016
Bæredygtighed er begyndt at fylde mere og mere i mediebilledet, men hvem har bæredygtighed med på listen over det, de lægger særligt vægt på ved køb af fødevarer? Det sætter denne analyse fokus på.
22. Nov 2016
Convenience produkter, dvs. fødevarer og madløsninger med et færdiglavet eller tidsbesparende element, buldrer frem og er en værdsat, udstrakt hånd til danskerne, når sulten skal stilles. Ny undersøgelse viser dog, at convenience fødevarerne har deres største force og fremtid, når de kan lette og ikke erstatte madlavningen.
22. Nov 2016
Landbrug & Fødevarer har siden 2013 undersøgt danskernes holdning til og forbrug af økologiske fødevarer. Den nyeste undersøgelse viser, at stadig flere danskere køber økologiske fødevarer, og de købere dem oftere, end de gjorde tidligere. Samtidig køber kvinder og mænd nu økologisk lige ofte.
22. Nov 2016
Denne rapport er et resultat af et 2-årigt projektarbejde, der har haft til formål at reducere madspild fra jord til bord. Parterne bag projektet repræsenterer virksomheder på tværs af værdikæden, og har arbejdet sammen om at finde gennemgribende og holdbare løsninger. Denne rapport beskriver resultaterne og kortlægger bl.a. også omfang af madspild og barrierer for at mindske madspild. Herunder identificeres top 10 madspildsfødevarer. Projektet er gennemført med støtte fra Erhvervsstyrelsen.
01. Nov 2016
Generelt har salget af henholdsvis køl/frys, fryseskabe og frysebokse (i daglig tale kummefrysere) været nedadgående siden 2006.
24. Aug 2016
For rigtig mange danskere er kantinen på arbejdspladsen eller studiet en investering i medarbejderens ydeevne, og en god frokost er en forudsætning for en god arbejdsdag. Derfor tager Landbrug & Fødevarer i denne analyse et kig på den nyeste viden om kantinegæsters ønsker og forventninger til kantinen på arbejdspladsen eller studiet.
30. Jun 2016
Fairtrade-mærket har en solid kendskabsgrad på 90 pct. blandt den danske befolkning - kun overgået af Ø-mærket. Kendskabsgraden er steget med 4 pct.-point siden 2015. Uhjulpet nævner hele 10 pct. Fairtrade-mærket som det første, de kan komme i tanke om.
24. Jun 2016
Dyrevelfærd er blevet vigtigere for forbrugerne. Især pris, men også synlighed, er barrierer for, at forbrugerne vælger bedre dyrevelfærd. generelt er forbrugerne er positive overfor et nyt dyrevelfærdsmærke. Forbrugerne vælger ”dansk”, når de går efter bedre dyrevelfærd - men har generelt lavt kendskab til, hvordan dyrene faktisk lever.
10. Jun 2016
Landbrug & Fødevarers seneste analyse af danskernes valgkriterier ved valg af fødevarer viser, at økologi har overhalet pris som den parameter, som flest danskere vægter højest, når de vælger mejerprodukter. I forhold til tidligere år er der flere, som lægger vægt på, om produktet er dansk produceret, mens færre lægger vægt på produktets friskhed.
26. May 2016
Kina har verdens største middelklasse, og er en attraktiv målgruppe for økologiske fødevarer. Markedet for økologiske fødevarer udgjorde omkring 30 mia. kr. i 2014 og er i kraftig vækst. Der ventes især vækst for økologiske fødevarer til babyer som følge af den forventede stigende fødselsrate i Kina.
18. May 2016
Hvad prioriterer forbrugeren højest i deres valg af oksekød? Denne analyse sætter fokus på danskernes prioriteringer, når det handler om deres valg af oksekød.
18. Apr 2016
Hvad prioriterer forbrugeren højst ved valg af svinekød? Landbrug & Føde-varer har gennem de senere år gentagne gange spurgt danskerne, hvad de lægger mest vægt på, når de vælger forskellige fødevarer. Følgende analy-se sætter fokus på danskernes prioriteringer og mindset, når det handler om valg af svinekød.
31. Mar 2016
Ønsket om ren, ægte mad og stigende bevidsthed om respekt for mennesker, dyr og natur er nogle af de trends, der er identificeret for 2016. Denne analyse ser nærmere på de vigtigste fødevaretrends, og hvordan de spiller sammen med økologi.
22. Mar 2016
Sundhed er det nye sort for Nordens forbrugere, og det kommer i særdeleshed til udtryk i efterspørgslen efter fødevarer, der opfattes som værende sundere. Denne analyse stiller skarpt på udviklingen inden for tre typer sundt positionerede fødevarer, herunder "bedre-for-dig"-fødevarer, økologiske fødevarer og fødevarer, der tager højde for fødevareintolerance.
22. Mar 2016
Den nordiske foodservicesektor omsatte i år 2014 for knap 27.000 mio. euro. Sverige er det største foodservicemarked i Norden og også det marked, der haft den største vækst. Denne analyse stiller skarpt på foodservicesektoren i de fire nordiske lande Sverige, Norge, Danmark og Finland. Hvor spiser de nordiske forbrugere henne, når de spiser ude, og hvad efterspørger de?
03. Mar 2016
Det er en myte, at Danmark er det land i verden, hvor man spiser mest kød pr. indbygger. Ikke desto mindre optræder denne sætning af og til i medierne. Analysen stiller skarpt på de forskellige opgørelser over kødforbrug, og hvad danskernes kødforbrug rent faktisk er.
03. Mar 2016
Sammenlignet med de øvrige kødtyper er kalvekød måske en lidt overset spise. Denne markedsanalyse stiller skarpt på, hvilke forbrugere der oftest køber kalvekød, hvorfor de gør det, og hvad potentialet er for detailhandlen og fødevarevirksomheder.
02. Feb 2016
Pris betyder stadigt mindre for forbrugerne, når de køber fødevarer, mens faktorer som økologi, dyrevelfærd og at produkterne er produceret i Danmark betyder mere. Således er andelen, som lægger mest vægt på pris, faldet med 28 pct. siden 2011.
28. Jan 2016
I dagligvarebutikkerne er det ikke altid nemt for forbrugerne at gennemskue fødevarernes kvalitet. Derfor tages der ofte udgangspunkt i kendte kvalitetsmarkører på fødevarerne, som hurtigt og nemt kan guide forbrugerne. Derfor er bl.a. danskproducerede fødevarer blevet mere populære hos de danske forbrugere. Men hvad kan de danske fødevarer egentlig, og hvorfor synes danskerne godt om dem?
22. Jan 2016
Flere danskere opfatter æg som sunde, og at færre forbinder æg med forhøjet kolesterol. Ligeledes en tendens til, at respondenterne som helhed mener, det er ernæringsmæssigt godt at spise flere æg end tidligere.
13. Jan 2016
Generelt tilbereder over halvdelen af danskerne et varmt aftensmåltid på en typisk dag. Det er heller ikke sjældent, at der er overskydende aftensmad, som bliver spist som rester den næste dag eller gemt til senere. Samlet set er det 62 pct. af danskerne, der spiser et varmt, tilberedt aftensmåltid eller rester på en typisk dag.
13. Jan 2016
Hvad tænker forbrugerne om rødt kød? Hvad dækker betegnelsen egentlig over – og hvor sundt eller usundt opfattes det? Det er nogle af de spørgsmål, som Landbrug og Fødevarer har spurgt forbrugerne om. Det tyder nemlig ikke på, at ret mange forbrugere ved, hvad betegnelsen "rødt kød" dækker over.

2015

19. Nov 2015
Nødder nævnes ofte som en del af den daglige kost i mange nyere sundheds- og helseråd. Dette er en medvirkende årsag til, at forbrugere i Danmark hvert år køber flere nødder, selvom de er pålagt en kraftig afgift.
16. Sep 2015
Danskernes madkultur har historisk set været påvirket af, at vi her i landet har produceret en lang række fødevarer såsom mælk, kød og grøntsager, som derfor har haft sin naturlige rolle i danskernes ernæring. Det er dog en myte, at Danmark er det land i verden, hvor man spiser mest kød per indbygger. Ikke desto mindre optræder denne sætning af og til i medierne. Det er i alles interesse at holde sig til fakta og undgå misinformation. Derfor ser vi i denne analyse nærmere på de forskellige opgørelser over, hvad danskernes forbrug af kød faktisk er.
04. Aug 2015
Ikke overraskende anses fisk, frugt og grøntsager for at være særligt sunde fødevarer, men hele 69 pct. af danskerne oplever også kylling som særligt sundt. Det gør kylling til en af de sundeste fødevarer, der overgår bl.a. nødder og rugbrød. Derudover overgår kylling både svine- og oksekød, hvad angår sundhedsopfattelsen af de enkelte kødtyper, og kylling anses for at være den anden sundeste kødtype – kun overgået af fisk.
04. Aug 2015
DTUs seneste kostundersøgelse viser, at danskernes indtag af protein er
steget i alle aldersgrupper sammenlignet med kostundersøgelsen fra 2008, hvilket primært skyldes et øget indhold af animalske produkter (kød, æg og fisk) i danskernes kost. Generelt ligger danskernes gennemsnitlige indtag af protein inden for det anbefalede interval på 10-20 procent energi fra protein.
23. Jun 2015
Den seneste undersøgelse viser, at andelen af danskere, der kender Fairtrade-mærket godt, er faldet, hvorimod andelen, der har hørt om mærket, er steget. Denne analyse viser desuden, at 29 pct. af forbrugerne ønsker at gøre en ekstra indsats ift. Fairtrade-mærket. Blandt disse ses en tendens til, at engagementet ikke afhænger af, om forbrugerne rent faktisk køber Fairtrade-mærkede produkter, men derimod af forbrugernes alder.

2014

22. Dec 2014
Næsten halvdelen af kunderne i dagligvarebutikkerne har kød som den væsentligste eller en af de vigtigste årsager til at købe ind. Kunderne i discountbutikker går i højere grad efter kødets oprindelsesland end kunderne i øvrige supermarkeder.
06. Oct 2014
Hakket oksekød er en fast bestanddel af de danske forbrugeres aftensmad. Denne markedsanalyse har stillet skarpt på, hvordan forbrugerne oplever hakket oksekød samt hvilke ønsker de generelt har til kategorien.
09. Jul 2014
Flere danskere lægger Fairtrade-certificerede produkter i indkøbskurven, og specielt unge ønsker mere Fairtrade. Høj troværdighed, øget kendskab og stigende salg. Flere og flere danskere putter Fairtrade varer i kurven, når de er på indkøb. Det viser en ny markedsanalyse, som Landbrug & Fødevarer netop har publiceret. Fairtrade-mærket er kun overgået af Ø-mærket, når det kommer til troværdighed og kendskab.
07. May 2014
På trods af at foodservicesektoren i Danmark udgør en væsentlig andel af det samlede fødevaremarked, er det relativt begrænset, hvad der findes af viden om dette marked. Derfor har Landbrug & Fødevarer iværksat en markedsanalyse, som samler noget af den viden, der findes om foodservicemarkedet.

2013

03. Dec 2013
Danskerne smider stadig fødevarer ud, og denne analyse har undersøgt de forskelle der måtte være imellem fødevaregrupper i forhold til madspild. Generelt er danskerne modstandere af madspild. Tidligere undersøgelser, har da også vist, at danskerne i stigende grad er blevet bevidst om at undgå madspild. Men rundt omkring i landet bliver der stadig smidt meget spiseligt mad ud, og derfor er det interessant at undersøge muligheder for yderligere tiltag for at mindske madspild.
28. Oct 2013
Af de der har ansvar for indkøb er det cirka fifty-fifty hvorvidt man har hele ansvaret for indkøb af dagligvarer eller man har et medansvar. Københavnerne er bedst til at deles om ansvaret. Her svarer 46 pct. at de alene har indkøbsansvar, hvorimod det er 56 pct. af midtjyderne, der står med ansvar for alt dagligvarer indkøb. Ikke overraskende er det flest kvinder, der står med hele ansvaret for indkøb, men faktisk svarer 40 pct. af mændene at de har det fulde indkøbsansvar.
11. Oct 2013
Landbrug & Fødevarer, Stop Spild af Mad og Forbrugerrådet er gået sammen om at undersøge en række forskellige faktorers betydning for madspild, herunder lukkeloven og tilbud på datovarer i dagligvarebutikkerne.
09. Oct 2013
Pålæg på brød kan være rigtig mange ting, lige fra kødpålæg såsom leverpostej, hamburgerryg over æg til grøntsager og ost. Danskerne har en lang tradition for at spise rugbrød til frokost, men uanset hvilket brød, man spiser, er der i dag rigtig mange muligheder for at variere det pålæg, man spiser på brødet.
13. Sep 2013
Opgørelser over danskernes kødforbrug varierer afhængig af kilder. Det skyldes forskellige forudsætninger og opgørelsesmetoder.
14. Aug 2013
Danskernes madkultur har historisk set været påvirket af, at vi her i landet har produceret en lang række fødevarer; mælk, kød og grøntsager, som derfor har haft sin naturlige rolle i danskernes ernæring. Det er dog en myte, at Danmark er det land i verden, hvor man spiser mest kød per indbygger. Ikke desto mindre optræder denne sætning af og til i medierne. Det er i alles interesse at holde sig til fakta og undgå misinformation. Derfor ser vi i denne analyse nærmere på de forskellige opgørelser over, hvad danskernes forbrug af kød faktisk er.
08. Aug 2013
Det er netop nu højsæson for jordbær, koldskål, nye kartofler og mange andre fødevarer, som bliver produceret i Danmark. Derfor har vi undersøgt forbrugernes forhold til en række fødevarer.
08. Aug 2013
Hver anden dansker tilbringer sin sommerferie i Danmark. Godt en fjerdedel af danskerne spiser mere usundt i sommerferien end resten af året og det er især is, der er årsag til, at nogle spiser mere usundt i sommerferien.
08. Aug 2013
Hver anden dansker har købt Fairtrade-mærkede varer de seneste seks måneder.
Kendskabet til Fairtrade-mærket er højt, og det er kun Ø-mærket, som forbrugerne kender bedre end Fairtrade-mærket blandt de undersøgte mærker. Der er en høj troværdighed omkring Fairtrade-mærket også sammenlignet med andre mærker.

13. Jun 2013
Baggrunden for gennemførelse af denne markedsundersøgelse er, at give branchen og andre interesserede et indblik i danske forbrugeres adfærd og holdninger vedrørende svine-, oksekød samt fjerkræ.
19. Mar 2013
Denne markedsanalyse vil se på hvordan udviklingen i danskernes madspild har været i forhold til danskernes egne og subjektive vurderinger.
16. Jan 2013
Selvom langt de fleste fødevarer, som den almindelige forbruger finder i butikkernes frugt og grønt afdeling, holder sig indenfor grænseværdierne, ønsker forbrugerne naturligvis at undgå at indtage pesticidrester, så vidt det overhovedet er muligt. Derfor er det fortsat vigtigt, at forbrugerne har mulighed for at vælge dansk produceret frugt og grønt i dagligvarebutikkerne.

2012

12. Sep 2012
Det skønnes, at en gennemsnitlig dansk familie bestående af to voksne og to børn, kasserer fødevarer for 10.000 kr. årligt. Forbrugerrådet, Stop Spild Af Mad og Landbrug & Fødevarer er gået sammen om at undersøge, hvilke hjælpemidler der skal til, for at nedbringe madspildet i de private husstande.
10. Aug 2012
Der smøres og spises dagligt omkring 2 mio. madpakker i Danmark. I 41 pct. af husstandene smøres der madpakke mindst fem gange om ugen. Det er hovedsagligt kvinderne, som smører madpakken og handler ind til den. De vigtigste faktorer for madpakken er, at den skal smage godt og være sund.
13. Jul 2012
Danskerne spiste i 2011 8,7 liter is pr. person, mens de europæiske forbrugere i gennemsnit spiste 6,5 liter. Danskernes forbrug af is er faldet de seneste år. Prisen på især ispinde stiger mere end den generelle prisudvikling. De stigende priser skyldes til dels stigende afgifter på konsumis og afgifter på ingredienser som kakao, nødder og lakrids.
29. Jun 2012
Delrapport med resultaterne af første fase i en undersøgelse, som DTU Fødevareinstituttet, Afdeling for Ernæring udfører for Landbrug & Fødevarer og Fødevarestyrelsen. Resultaterne viser, at der overordnet set er god overensstemmelse mellem danskernes faktiske kost og deres oplevelse af, hvor sunde kostvaner de har. Tilsyneladende hænger oplevelsen af at have sunde kostvaner dog sammen med indtaget af visse fødevarer, fx frugt og grønt og fisk, mens fx kød tilsyneladende ikke har samme signalværdi sundhedsmæssigt.
25. May 2012
Kendskabet til Fairtrade-mærket er meget stort, kun Ø-mærket kendes bedre. Der er desuden en relativ høj troværdighed omkring Fairtrade-mærket. Forbrugerne køber Fairtrade-mærkede produkter for at støtte bønderne og fordi det giver god samvittighed. Der er gode muligheder for at øge salget, hvis dokumentationen for bedre vilkår for bønderne øges. Priserne har også en betydning for salget fremover. De fleste forbrugere er kun villige til at betale en lille merpris for Fairtrade-mærkede produkter. De største vækstmuligheder for øget salg ligger indenfor de kendte kategorier såsom frugt og grøntsager.
19. Mar 2012
Der kommer i stigende grad frugt og grønt fra udlandet ind over de danske grænser. I løbet af de seneste 20 år er importen steget med flere hundrede procent for mange af de frugter og grøntsager, som produceres i Danmark. Det betyder, at det udenlandske frugt og grønt i stigende grad fortrænger danske produkter fra butikshylderne.
16. Mar 2012
2/3 af forbrugerne spiser fastfood mindst en gang om måneden. Pizza er langt den mest populære form for fastfood. Etnisk mad er et københavnerfænomen, hvorimod pølsevognen er populær i Jylland. Hovedårsagen til at købe fastfood er tidsbesparelse. Mens forbrugerne er meget prisbevidste i deres dagligvareindkøb, er de mindre prisbevidste, når det gælder køb af fastfood.

Per Vesterbaek

Nina Preus