Grøn omstilling

Hvilken betydning har klima og bæredygtighed på de danske forbrugeres adfærd? Hvad bekymrer dem mest med hensyn til dette? Og hvad gør forbrugerne for at leve et mere klimavenligt liv? Læs mere om deres holdninger til klima og bæredygtighed her.

10. mar 2023
I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer spurgt til danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med. I analysen identificeres desuden fem forskellige strategier til et mere bæredygtigt forbrug.
20. dec 2022
Med støtte fra Promilleafgiftsfonden for landbrug arbejder Landbrug & Fødevarer på at skabe større viden om den vegetabilske fødevaresektor i Danmark og potentialerne for øget afsætning. Dette arbejde indebærer bl.a. etableringen af en statistik over sektoren, der kan danne et solidt grundlag for at følge udviklingen i sektoren over tid og belyse dens bidrag til den danske økonomi. I denne statusrapport præsenteres de første resultater i dette arbejde baseret på nyeste tilgængelige opgørelser fra Danmarks Statistik og Landbrugsstyrelsen. Rapporten inddrager samtidig resultater fra en befolkningsundersøgelse gennemført i 2022.
30. nov 2022
Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på danskernes brug af grøntsager i aftensmaden. Med indsigter fra en kvalitativ undersøgelse kigges der bl.a. nærmere på, hvad der skal til, for at få flere grøntsager på tallerkenen hos de forbrugere, der spiser kød som en del af aftensmaden hver dag og har et ønske om at spise flere grøntsager. Analysen giver samtidig ti gode råd til inklusionen af flere grøntsager i danskernes hverdagsmad.
30. sep 2022
I denne analyse sætter Landbrug & Fødevarer fokus på forbrugernes opfattelser af ordene ”planterig” og ”plantebaseret”. Analysen kigger samtidig nærmere på den potentielle målgruppe for mad med mange planter og giver anbefaling til, hvordan man som fødevareproducent kan kommunikere om sit produkt eller måltidsløsning.
01. sep 2022
Landbrug & Fødevarer sætter i denne undersøgelse fokus på, i hvor høj grad danskernes bruger mærkningsordninger som rettesnor i indkøbssituationen. Analysen kigger samtidig nærmere på, hvad danskerne forventer, at et nyt potentielt klimamærke på fødevarer skal vise dem som forbrugere.
17. jan 2022
Denne analyse sætter fokus på forældrenes holdninger og ønsker til deres børns mad, særligt maden i daginstitutioner og skoler. Det belyses hvad forældrene vægter og hvordan holdningerne er til klima og bæredygtighed i forhold til maden i daginstitutioner og skoler.
14. dec 2021
For at komme nærmere en forståelse af de danske forbrugere har Landbrug & Fødevarer i en ny undersøgelse derfor set på, hvordan forbrugerne kan inddeles i forskellige ’typer’ alt efter deres adfærd, værdier og holdninger. Der er foretaget en grundig analyse af, hvad det er, der mere specifikt differentierer os, vores vaner, valg og handlinger, med udgangspunkt i vores interesse og forhold til fødevarer. Denne analyse har identificeret seks forbrugersegmenter, som vi præsenterer i denne markedsanalyse.
23. aug 2021
Madkulturen er i disse år under forandring, og spørger vi danskerne, forventer knap halvdelen at spise mere plantebaseret i fremtiden. I denne analyse kigger vi nærmere på danskernes holdninger til grønne kilder til protein og tester potentialet for fem udvalgte proteinafgrøder, der alle kan dyrkes i Danmark.
17. maj 2021
At købe lokalt og støtte lokale virksomheder er under covid-19 pandemien kommet mere i fokus. Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på, hvad forbrugerne forbinder med betegnelsen ’lokale varer’. Analysen viser, at vurderingen af om noget er lokalt eller ej, kan afhænge både af, hvor man bor, samt hvilken kategori, der er tale om.
30. apr 2021
Hvilken rolle kød, grøntsager og bælgfrugter spiller i madkulturen er et tema, der ligger mange forbrugere på sinde, og er samtidig et emne, der har stor relevans for hele fødevaresektoren. I denne analyse sætter Landbrug & Fødevarer fokus på danskere, der betegner sig selv som flexitarer: Hvem er de, og hvad er vigtigt for dem?
19. jan 2021
Landbrug & Fødevarer har løbende gennem 2020 spurgt de danske forbrugere om deres madkultur. Rapporten belyser hvad danskerne fik at spise og drikke til frokost og aftensmad. Ligeledes indeholder rapporten danskernes syn på vigtige emner som sundhed samt klima og bæredygtighed, når det kommer til deres frokost og aftensmad.
10. dec 2020
Klima og bæredygtighed fylder mere og mere i danskernes hverdag. Derfor har Landbrug & Fødevarer undersøgt, om tanker om klima og bæredygtighed også påvirker danskernes jul og juleforberedelser.
26. maj 2020
Forbrugere har opmærksomheden rettet mod bæredygtig emballage, når de handler. Således fortæller hver anden forbruger i denne undersøgelse, at de altid, ofte eller indimellem går efter varer i miljøvenlig emballage.
10. mar 2020
Landbrug & Fødevarer har sammen med Stop Spild af Mad undersøgt danskernes forhold til madspild. Rapporten fokuserer på hvem der ofte smider mad ud, årsager til hvorfor mad smides ud, samt hvad der i forbrugernes øjne kan modvirke madspild.
25. apr 2019
Danmark og danskerne går op i klima og klimavenlighed, men er vi villige til at ændre vores måde at leve på for at tage hensyn til klimaet? Det har Landbrug & Fødevarer spurgt danskerne om i en ny undersøgelse.