Analyse af danskernes syn på klima og bæredygtighed

Landbrug & Fødevarer har, for anden gang, undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med.

Denne rapport sætter fokus på nedenstående emner og ændringer i forhold til sidste år:

  • Hvad er bæredygtighed for danskerne og hvad bekymrer?
  • Hvilken indflydelse har bæredygtighed ved indkøb af mad og drikke og hvorfor?
  • Hvilke aktører har ifølge danskerne det største ansvar for en bæredygtig produktion af mad og drikke?
  • Hvilke bæredygtighedshandlinger kan danskerne forestille sig selv at gøre og hvor lette/svære vil de være at føre ud i livet?
  • Hvor vigtige mener danskerne, at de forskellige bæredygtighedshandlinger er for klimaet og bæredygtigheden?

Læs mere her.