Her er danskerne; mød de 6 forbrugertyper

For at komme nærmere en forståelse af de danske forbrugere har Landbrug & Fødevarer i en ny undersøgelse derfor set på, hvordan forbrugerne kan inddeles i forskellige ’typer’ alt efter deres adfærd, værdier og holdninger. Der er foretaget en grundig analyse af, hvad det er, der mere specifikt differentierer os, vores vaner, valg og handlinger, med udgangspunkt i vores interesse og forhold til fødevarer. Denne analyse har identificeret seks forbrugersegmenter, som vi præsenterer i denne markedsanalyse.

Segmentanalysen er udarbejdet på baggrund af interviews og data fra Kantar Gallup. I analysen indgår besvarelser fra i alt 7.638 danske forbrugere helt ned til 12-årsalderen. På baggrund af forbrugernes svar på en lang række vigtige fødevarerelaterede spørgsmål har Kantar Gallup udarbejdet 6 forskellige forbrugersegmenter.

De seks segmenter adskiller sig fra hinanden på en lang række punkter. Primært når det kommer til deres tilgang til indkøb, madlavning og den mad, der spises, men også på andre punkter, så som medieforbrug, sundhedsfokus og fritidsinteresser. Omvendt er der også steder, hvor de forskellige segmenter overlapper og er ens på tværs af forbrugerne.

 • 3 af de 6 segmenter er meget interesserede i fødevarer, men på forskellige måder. For de 3 resterende segmenter er der andre ting i fokus end fødevarer. I analysen kan du læse i detaljen om hvert segment, men skitseres også meget kort her nedenfor:
     o Madspecialister, 12 pct. af den danske befolkning: Madspecialisterne er meget interesseret i fødevarer og madlavning.
     o Madidealister, 13 pct. af den danske befolkning: Madidealisternes går op i hvordan maden er produceret.
     o Grøntentusiaster, 15 pct. af den danske befolkning: Grøntentusiaster er især drevet af fokus på den plantebaserede mad, men er overordnet set meget bæredygtighedsfokuserede.
     o De bekvemme, 26 pct. af den danske befolkning: Forbrugere i dette segment er særligt underholdningssøgende. I forhold til fødevarer, så er de meget som den gennemsnitlige dansker.
     o De traditionelle, 15 pct. af den danske befolkning: De traditionelle er karakteriseret ved at være ældre end gennemsnittet. De går meget op i sundhed og ernæring, og er glade for at købe lokalt- og danskproducerede fødevarer.
     o De umiddelbare: 19 pct. af den danske befolkning: De umiddelbare er det segment, som umiddelbart udviser den mindste interesse for alt, der vedrører mad og madlavning.
 • At kunne stille skarpt på forbrugerne og forstå deres forskelle er væsentligt, når der skal kommunikeres. Derfor giver denne analyse også en række anbefalinger med, som der med fordel kan drages nytte af i forskellige strategier og markedsføringsarbejde.

Læs mere her.