Over halvdelen af danskerne vil gerne smide mindre mad ud end i dag

Landbrug & Fødevarer har sammen med Stop Spild af Mad undersøgt danskernes forhold til madspild. Rapporten fokuserer på hvem der ofte smider mad ud, årsager til hvorfor mad smides ud, samt hvad der i forbrugernes øjne kan modvirke madspild.

Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes tanker og holdninger til madspild. Hvorfor smides mad ud? Hvem har det største ansvar for at mindske madspild? Og hvad kan potentielle muligheder for reduktion af madspild være? Læs mere her.

  • Knap 4 ud af 10 danske husstande smider fødevarer ud ugentligt, som de ikke kan spise op, eller som har overskredet sidste holdbarhedsdato. Kun 5 pct. smider aldrig mad ud. Over halvdelen af danskerne ville gerne smide mindre mad ud.
  • Det er især de yngste danskere, som smider fødevarer ud. De 18-49-årige smider ugentligt i signifikant højere grad mad ud i sammenligning med danskere over 50 år.

Læs mere her.