Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Landbrug & Fødevarer gennemfører i 2022 en større undersøgelse for Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter. Du vil I løbet af 2022 kunne finde resultaterne fra undersøgelsen her på hjemmesiden.

Formålet med projektet er at øge afsætningen af grøntsager. Dette vil ske gennem en større forståelse af forbrugsrejsen fra planlægning, indkøb og madlavning. Hvor oplever forbrugerne især barrierer for at inddrage (flere) grøntsager i deres repertoire af retter til aftensmad, og hvorledes kan producenter af grøntsager især møde forbrugeren med nye produkter og markedsføring? Projektet vil samtidig indeholde en smagsanalyse af udvalgte grøntsager, hvor der er identificeret et stort potentiale: Hvordan kan disse grøntsager arbejdes bedre ind i madkulturen og de populære retter?

Projektet vil skabe indsigter, der kan give større forståelse for forbrugsrejsen og bedre indblik i forskellige grøntsagers smagsmæssige profil og dermed skabe platform for strategiske og markedsføringsmæssige beslutninger. Projektet kigger ikke specifik på én produktionsform og har således relevans for både den økologiske og den konventionelle producentgruppe.