Vi bruger Cookies

Ved at benytte www.lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik.Du kan her læse mere om vores cookiepolitik.

Sundhed

Analyser om sundhed - hvordan det står til med sundheden, hvad der motiverer os til at leve sundere, hvordan vi opfatter sundhed mv.

01. Feb 2019
Protein har længe været i forbrugernes søgelys. Analysen her ser nærmere på danskernes holdninger til protein og spørger: Hvor skal proteinet komme fra i fremtiden?
24. Jul 2018
Sundhedsdebatten fortsætter, og der stilles hele tiden spørgsmålstegn til, hvad der er sundt eller usundt. Landbrug & Fødevarer har derfor undersøgt danskernes holdning til De officielle Kostråd, som hovedparten af den danske befolkning med fordel kan efterleve.
24. Jul 2018
Landbrug & Fødevarer har igen undersøgt danskernes forbrug af, holdninger til og køb af æg. Her får du resultaterne fra den seneste undersøgelse og de vigtigste udviklingstendenser sammenlignet med tidligere år.
06. Dec 2017
Danskerne beskriver deres mad og drikke som både sund og usund og vil gerne leve sundere. Men samtidig er der delte meninger om, hvilke fødeva-rer, der bidrager til en sund livsstil og hvilke, der ikke gør.
03. Nov 2015
De sidste ti år har det været mere almindeligt for mænd at være overvægtige end normalvægtige - nu er kvinderne på vej mod det samme. Mens andelen af overvægtige og svært overvægtige mænd ligger uændret på 53 pct., er andelen for kvinder de senere år steget fra 39 pct. til 44 pct.
04. Aug 2015
Ikke overraskende anses fisk, frugt og grøntsager for at være særligt sunde fødevarer, men hele 69 pct. af danskerne oplever også kylling som særligt sundt. Det gør kylling til en af de sundeste fødevarer, der overgår bl.a. nødder og rugbrød. Derudover overgår kylling både svine- og oksekød, hvad angår sundhedsopfattelsen af de enkelte kødtyper, og kylling anses for at være den anden sundeste kødtype – kun overgået af fisk.
24. Mar 2015
Overvægt og fedme er for opadgående. Trods en overflod af kostråd fortsætter andelen af befolkningen med BMI over 30 sin stigning. Det samme gælder følgesygdommen diabetes og sundhedsudgifterne. Største andele af befolkningsgrupper med BMI > 30 findes blandt personer uden for arbejdsmarkedet og blandt de midaldrende. Største andele ses i grupperne yngre/midaldrende mænd og ældre kvinder.
11. Mar 2015
Tallene for overvægt og fedme er for opadgående. Trods en overflod af kostråd fortsætter andelen af befolkningen med BMI over 30 sin stigning. Det samme gælder følgesygdommen diabetes og sundhedsudgifterne.
24. Mar 2014
Danskerne vil gerne leve sundere, men en ny undersøgelse fra Landbrug & Fødevarer viser en betydelig spredning indenfor forskellige aldersgrupper. Især blandt de unge findes en vilje til at føre en sundere livsstil. Men viljen til at leve sundt er ikke altid nok, især de adspurgte unge påpeger at flere faktorer begrænser dem i at leve sundere.
04. Apr 2013
75 pct. af danskerne vil gerne leve sundere. De mener, at man selv er ansvarlige for sin sundhed. Familie og venner kan påvirke 72 pct. af de 18-34 årige i en sundere retning, mens medierne især kan påvirke kvinderne i en sundere retning. Kvinderne vil gerne lade sig påvirke af fødevareproducenterne, mens mænd i højere grad lader sig påvirke af detailhandlen, hvis de skal leve sundere.
19. Mar 2013
I en undersøgelse, som Landbrug & Fødevarer har lavet i samarbejde med Userneeds, svarer 75 pct. af de adspurgte danskere, at de gerne vil leve sundere. At 22 pct. ikke ønsker at leve sundere, kan både skyldes, at de synes de allerede lever sundt nok, eller at de ikke har en interesse i at forbedre deres sundhedstilstand.
03. Jan 2013
I 2012 købte de fleste forbrugere mellem 11-15 æg i løbet af en 14 dages periode. Pris og økologi er det, der betyder mest for danskernes valg, når de køber æg. Forbrugerne forbinder mest æg med udsagnene ’Forhøjet kolesterol’ og ’sundhed’.
19. Dec 2012
I 2012 blev forbrugernes fokus på prisen for fødevarer skærpet betydeligt. Den øgede prisbevidsthed er sket på bekostning af lavere prioritering af især sundhed. Andelen, der prioriterer pris højest ved indkøb, er steget med mellem 14 og 39 pct. afhængig af varegruppe, mens andelen, der prioriterer sundhed, er faldet med helt op til 23 pct., afhængig af varegruppe.