Sundhed og ernæring

Hvad forbinder danskerne med sundhed og ernæring? Hvilke fødevarer anser forbrugerne som sunde, og hvordan har dette indflydelse på den danske madkultur? Læs her om hvordan sundhed og ernæring i større grad har fået indvirkning på danskerne og deres madvaner.

10. mar 2023
I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer spurgt til danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med. I analysen identificeres desuden fem forskellige strategier til et mere bæredygtigt forbrug.
01. feb 2023
Landbrug & Fødevarer sætter løbende fokus på madkultur, holdninger og adfærd blandt de danske forbrugere for derigennem at hjælpe fødevareproducenter med at tilrettelægge produktudvikling og markedsføring. I denne analyse er turen kommet til madtracker-undersøgelsen, som gennemføres 4 gange om året og omfatter en lang række spørgsmål om danskernes madvaner, blandt andet hvad der spises til aftensmad, som er fokus for denne rapport.
05. jan 2023
Hvordan indgår æg i madkulturen? I en ny undersøgelse gennemført af Norstat for Landbrug & Fødevarer sætter vi fokus på danskernes holdninger til æg, hvad æg bruges til, og hvad der lægges mest vægt på, når man køber æg.
30. nov 2022
Landbrug & Fødevarer sætter i denne analyse fokus på danskernes brug af grøntsager i aftensmaden. Med indsigter fra en kvalitativ undersøgelse kigges der bl.a. nærmere på, hvad der skal til, for at få flere grøntsager på tallerkenen hos de forbrugere, der spiser kød som en del af aftensmaden hver dag og har et ønske om at spise flere grøntsager. Analysen giver samtidig ti gode råd til inklusionen af flere grøntsager i danskernes hverdagsmad.
13. nov 2022
Hovedmåltiderne morgenmad, frokost og aftensmad har længe domineret danskernes madkultur. Fra tidligere undersøgelser ved vi dog, at disse måltiderne blandt mange suppleres eller måske nogle gange endda erstattes af mellemmåltider og snacks. I denne analyse sætter vi fokus på danskernes adfærd og holdninger, når det gælder snacks og mellemmåltider. Analysen tager udgangspunkt i en befolkningsundersøgelse gennemført af Epinion for Landbrug & Fødevarer i juni 2022 blandt 1003 danskere.
31. maj 2022
Gennem de seneste år, har danskernes præferencer i forbindelse med frokosten ændret sig. Der er samlet set, langt færre der i dag spiser madpakker end for bare få år siden, hvilket blandt Covid-19 formentlig har haft en indvirkning på. Fælles for alle former for frokost er, at rugbrød indgår i de fleste former for frokost. Men, ellers så adskiller madpakker sig fra andre former for frokost på forskellige områder, og forbrugeren oplever i højere grad, at frokosten var sund, når de har spist madpakke.
26. jan 2022
Sundhed er et meget omdiskuteret emne ikke mindst i lyset af covid-19 pandemien, der har pustet nyt liv i diskussionen om, hvad der er sundt og usundt. I denne analyse sætter vi fokus på danskernes holdninger til sundhed, om man ønsker at leve sundere, samt hvad der kan forhindre én i at leve så sundt, som man ønsker.
20. sep 2021
Kødforbrug er et meget omdiskuteret emne ligesom det er meget svært at måle. Denne analyse kigger ind i hvad vi ved om kødforbruget samt belyser de forskellige tilgængelige datakilder, herunder deres styrker og svagheder.
23. aug 2021
Madkulturen er i disse år under forandring, og spørger vi danskerne, forventer knap halvdelen at spise mere plantebaseret i fremtiden. I denne analyse kigger vi nærmere på danskernes holdninger til grønne kilder til protein og tester potentialet for fem udvalgte proteinafgrøder, der alle kan dyrkes i Danmark.
19. jan 2021
Landbrug & Fødevarer har løbende gennem 2020 spurgt de danske forbrugere om deres madkultur. Rapporten belyser hvad danskerne fik at spise og drikke til frokost og aftensmad. Ligeledes indeholder rapporten danskernes syn på vigtige emner som sundhed samt klima og bæredygtighed, når det kommer til deres frokost og aftensmad.
26. maj 2020
Protein er en vigtig del af menneskers krop, kost og generelle sundhed. Og i takt med en stigende verdensbefolkning og en større andel verdensborgere, er der behov for at fokusere på, hvordan en stigende efterspørgsel efter protein kan imødekommen. I denne analyse stille Landbrug & Fødevarer derfor skarpt på fremtidens proteinkilder, for blandt andet at afklare, hvilke af de fremtidige proteinkilder, de danske forbrugere allerede har smagt og hvilke af dem, de ikke har smagt, som de kunne forestille sig at ville smage.