Sundhed og ernæring

Hvad forbinder danskerne med sundhed og ernæring? Hvilke fødevarer anser forbrugerne som sunde, og hvordan har dette indflydelse på den danske madkultur? Læs her om hvordan sundhed og ernæring i større grad har fået indvirkning på danskerne og deres madvaner.

31. maj 2022
Gennem de seneste år, har danskernes præferencer i forbindelse med frokosten ændret sig. Der er samlet set, langt færre der i dag spiser madpakker end for bare få år siden, hvilket blandt Covid-19 formentlig har haft en indvirkning på. Fælles for alle former for frokost er, at rugbrød indgår i de fleste former for frokost. Men, ellers så adskiller madpakker sig fra andre former for frokost på forskellige områder, og forbrugeren oplever i højere grad, at frokosten var sund, når de har spist madpakke.
26. jan 2022
Sundhed er et meget omdiskuteret emne ikke mindst i lyset af covid-19 pandemien, der har pustet nyt liv i diskussionen om, hvad der er sundt og usundt. I denne analyse sætter vi fokus på danskernes holdninger til sundhed, om man ønsker at leve sundere, samt hvad der kan forhindre én i at leve så sundt, som man ønsker.
10. jan 2022
Landbrug & Fødevarer undersøger hvert år i november danskernes holdninger samt køb og brug af æg. Igen i år ser vi, at æggene gerne skal være danske og/eller økologiske. Men hvordan ser danskerne på æg i forhold til madlavning, sundhed og klima?
20. sep 2021
Kødforbrug er et meget omdiskuteret emne ligesom det er meget svært at måle. Denne analyse kigger ind i hvad vi ved om kødforbruget samt belyser de forskellige tilgængelige datakilder, herunder deres styrker og svagheder.
23. aug 2021
Madkulturen er i disse år under forandring, og spørger vi danskerne, forventer knap halvdelen at spise mere plantebaseret i fremtiden. I denne analyse kigger vi nærmere på danskernes holdninger til grønne kilder til protein og tester potentialet for fem udvalgte proteinafgrøder, der alle kan dyrkes i Danmark.
19. jan 2021
Landbrug & Fødevarer har løbende gennem 2020 spurgt de danske forbrugere om deres madkultur. Rapporten belyser hvad danskerne fik at spise og drikke til frokost og aftensmad. Ligeledes indeholder rapporten danskernes syn på vigtige emner som sundhed samt klima og bæredygtighed, når det kommer til deres frokost og aftensmad.
02. nov 2020
Landbrug & Fødevarer har, for anden gang, undersøgt danskernes holdninger og prioriteringer indenfor bæredygtighed med fokus på, hvilke bæredygtighedshandlinger man helst selv vil bidrage med.
26. maj 2020
Protein er en vigtig del af menneskers krop, kost og generelle sundhed. Og i takt med en stigende verdensbefolkning og en større andel verdensborgere, er der behov for at fokusere på, hvordan en stigende efterspørgsel efter protein kan imødekommen. I denne analyse stille Landbrug & Fødevarer derfor skarpt på fremtidens proteinkilder, for blandt andet at afklare, hvilke af de fremtidige proteinkilder, de danske forbrugere allerede har smagt og hvilke af dem, de ikke har smagt, som de kunne forestille sig at ville smage.