Om Landbrug & Fødevarers Markedsblik

Hver uge udgiver vi L&F's markedblik, som samler danske og internationale nøgletal for landbruget og tilknyttede virksomheder.

Forsiden indeholder hver uge to aktuelle analyser i relation til fødevareklyngen, mens afsnittet med grafer og tabeller er opbygget som en værdikæde fra jord til bord suppleret med tilknyttede dataserier. 

Afsnittet med grafer og tabeller inkluderer landbrugets seneste noteringpriser, priser på rå- og fødevarer, danske og internationale økonomiske nøgletal, eksport og forbrug. 

Når du vælger en uge, vil en PDF med ugens markedsblik automatisk blive downloadet.