Vi bruger Cookies

Ved at benytte lf.dk accepterer du, at der anvendes cookies. Vi anvender cookies for at forbedre brugervenligheden og til webstatistik
Læs mere om cookiepolitik

Kapitalforhold

Status for landbrugets indtjening, investeringer, finansieringsmuligheder mv.

28. Jul 2016
Notatet beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne. Landbrugets gæld optaget i realkreditinstitutterne udgjorde knap 277 mia. kr. ultimo 2015, hvilket er et fald svarende til knap 46 mio. kr., i forhold til året før. Bidragssatserne i steg igen i 2015, og udgjorde i gennemsnit 0,99 procent for en gennemsnitlig heltidsbedrift.
14. Dec 2015
På trods af en historisk høj indtjening i 2012 og et højt indtjeningsniveau i 2013 oplever landbruget fortsat, at adgangen til lånefinansiering er forringet. Hertil kommer, at erhvervets nettoinvesteringer i 2014 var negative for sjette år i træk. Det er afgørende, at denne udvikling ikke fortsætter, da det på sigt kan true erhvervets position som et stort eksporterhverv.
09. Jun 2015
Det er en udfordring for landbruget at få friske, unge kræfter etableret som selvstændige landmænd. Det skyldes ikke mangel på arvtagere. Det er særligt det øgede kapitalbehov, manglende adgang til finansiering, reglerne for generationsskifte og de høje krav til egenkapital, der gør det vanskeligt for den næste generation at etablere sig og videreføre dansk landbrug. Landbrug & Fødevarer foreslår, at der etableres et partnerskab mellem repræsentanter fra erhverv, rådgivere og finansieringssektoren. Partnerskabet skal afdække udfordringer og hindringer for ejer- og generationsskifte og komme med forslag og iværksætte initiativer for at understøtte generationsskifte.
03. Nov 2014
På trods af en historisk høj indtjening i 2012 og et højt indtjeningsniveau i 2013 oplever landbruget fortsat, at adgangen til lånefinansiering er forringet. Hertil kommer, at erhvervets nettoinvesteringer i 2013 var negative for femte år i træk. Det er afgørende, at denne udvikling ikke fortsætter, da det på sigt kan true erhvervets position som et stort eksporterhverv.
29. Sep 2014
Notatet beskriver de seneste bevægelser indenfor landbrugets gælds- og renteforhold relateret til lån i realkreditinstitutterne. Dette er som følge af at de endeligt reviderede regnskabstal for 2013 ikke er offentliggjort endnu. Landbrugets gæld optaget i realkreditinstitutterne udgjorde ultimo 2013 275,1 mia. kr. hvilket er et fald på 0,25 % point i forhold til ultimo 2012. I 2013 udgjorde det samlede bruttoudlån i realkreditinstitutterne 34,5 mia. i år, mens nettoudlånet var -0,5 mia. kr.
08. Nov 2013
Indtjeningen i landbrugserhvervet er steget betydeligt igennem de seneste år, og prognoserne for de nærmeste år viser gode forudsætninger for en pæn indtjening. På trods af den forbedrede indtjening oplever landbruget fortsat, at adgangen til lånefinansiering er forringet i forhold til årene før krisen. Erhvervets nettoinvesteringer var sidste år negative for fjerde år i træk, og der nedslides fortsat på produktionsapparatet. Det er derfor afgørende, at der iværksættes initiativer, der kan afbøde finanskrisens negative konsekvenser og få sat gang i nye investeringer og ejerskifter.
10. Sep 2013
Landbrugets samlede gæld udgjorde 362 mia. kr. ved udgangen af 2012. Lån optaget i realkreditinstitutterne udgjorde 276 mia. kr., svarende til 76 pct. af den samlede låntagning. I 2012 var det samlede bruttonyudlån i realkreditinstitutterne 34,4 mia. kr., mens nettoudlånet var 2,4 mia. kr.
31. Oct 2012
Situationen i den finansielle sektor gør det svært for især små og mellemstore virksomheder, herunder landbrugs og fødevarevirksomhederne, at fremskaffe kapital til nye investeringer. Derfor er der fortsat behov for en vifte af tiltag, der kan imødegå de negative konsekvenser, bl.a. at styrke ordningen for vækstkaution og unges etableringsmuligheder, samt initiativer på skatte- og afgiftsområdet.
05. Jul 2012
Med udgangspunkt i indberetninger fra realkreditinstitutterne, data fra Danmarks Statistik samt de foreløbige regnskabsresultater, er der gennemført en analyse af landbrugets gælds- og renteforhold for året 2011. Ved udgangen af 2011 udgjorde landbrugets samlede gæld 357,5 mia. kr. Heraf udgjorde gæld på heltidsbedrifterne 270 mia. kr. Bruttonyudlånet i realkreditinstitutterne udgjorde 22,8 mia. kr. og nettoudlånet 1,3 mia. kr.

Mikkel Vestby Jensen

Problemer med at downloade?